Huolellisella yhteisön veroilmoituksella vältät veronkorotukset

Kevät on ruuhkaista aikaa veroilmoitusten laatijoille. Yhteisöjen veroilmoitus on jätettävä 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, mikä suurimmalle osalle yhteisöistä tarkoittaa huhtikuun loppua. Veroilmoituksen laadinnassa tulee olla huolellinen, sillä veroilmoituksen laatijalla oletetaan olevan tietyt perustiedot verolainsäädännöstä. Virheellinen veroilmoitus johtaa lähes poikkeuksetta veronkorotukseen, jota säädellään verotusmenettelylaissa. Verohallinto antaa asiaan tulkintaohjeen vuosittain ilmestyvässä yhtenäistämisohjeessa, joista uusin koskee verovuodelta … More Huolellisella yhteisön veroilmoituksella vältät veronkorotukset

Yrittäjä, muista vuosi-ilmoitus ja listaamattomien yhtiöiden osinkojen ennakonpidätys

Tammikuussa on aika antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2013 maksetuista suorituksista. Lisäksi kevään osinkokierroksella on syytä muistaa 1.1.2014 voimaan astunut ennakkoperintäasetuksen muutos, joka velvoittaa yritykset toimittamaan ennakonpidätyksen myös listaamattoman yhtiön jakamista osingoista.

Yrittäjä, hyödynnä uudet verokannustimet

Suomen verolainsäädännössä on uusia tuloverotuksen vähennyksiä. Uudet tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (t&k-vähennys) sekä koulutusvähennys ovat kirjanpidon ulkopuolisia, laskennallisia ja vain tuloverotuksessa tehtäviä vähennyksiä. Yrittäjälle verotus voi aiheuttaa joskus paljon työtä ja päänvaivaa, mutta asiaan on syytä tutustua, jos haluaa hyötyä verokannustimista täysimääräisesti. Kumpaakaan mainituista vähennyksistä ei myönnetä viran puolesta.