Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?

Ska arbetstagare betala skatt i arbetsstaten eller i hemlandet? Till vilket lands socialskydd hör arbetstagare? Uppkommer några skyldigheter för arbetsgivaren? Den globala mobiliteten fortsätter att öka och arbetstagaren kanske överväger att distansjobba under vinterhalvåret i tropiska Asien. Att flytta personal över landsgränser är komplext och innefattar en rad olika områden som skatter, sociala avgifter och … More Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?