Edessä sukupolvenvaihdos – jälkitoimien vaikutus toteutettuun sukupolvenvaihdokseen

Usein ajatellaan, että sukupolvenvaihdosprosessi päättyy lahja- tai osakekirjojen allekirjoitukseen. Sukupolvenvaihdos on kuitenkin pitkä prosessi ja sen vaikutukset kantavat vielä vuosien jälkeen omistajanvaihdoksen toteuttamisen jälkeen. Jos sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteutetaan yritysjärjestelyitä, on hyvä muistaa sukupolvenvaihdoksen ajallinen ulottuvuus, jotta ei menetettäisi hyvällä suunnittelulla saatuja lahja- tai tuloverohuojennuksia. Tämä blogiteksti keskittyy nimenomaan sukupolvenvaihdoksen viimeistelyyn ja mahdollisiin jälkitoimiin.

Yrittäjä, muista vuosi-ilmoitus ja listaamattomien yhtiöiden osinkojen ennakonpidätys

Tammikuussa on aika antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2013 maksetuista suorituksista. Lisäksi kevään osinkokierroksella on syytä muistaa 1.1.2014 voimaan astunut ennakkoperintäasetuksen muutos, joka velvoittaa yritykset toimittamaan ennakonpidätyksen myös listaamattoman yhtiön jakamista osingoista.

Yrittäjä, hyödynnä uudet verokannustimet

Suomen verolainsäädännössä on uusia tuloverotuksen vähennyksiä. Uudet tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (t&k-vähennys) sekä koulutusvähennys ovat kirjanpidon ulkopuolisia, laskennallisia ja vain tuloverotuksessa tehtäviä vähennyksiä. Yrittäjälle verotus voi aiheuttaa joskus paljon työtä ja päänvaivaa, mutta asiaan on syytä tutustua, jos haluaa hyötyä verokannustimista täysimääräisesti. Kumpaakaan mainituista vähennyksistä ei myönnetä viran puolesta.