Etelä-Afrikassa kaivosalan innovaatioita etsimässä

Globaalin verkostomme ansiosta me ey:läiset voimme lähteä kehittämään taitojamme eri puolille maailmaa. Liikkuvuus työn sisällä on tärkeää sekä henkilökohtaisen kehittymisen että toimipisteidemme välisen osaamisen jakamisen kannalta. Asiantuntijallemme Kaisa Toroskaiselle työvaihto Etelä-Afrikassa tarjosi mahdollisuuden syventyä kaivostoimialaan ja sen tulevaisuuden kysymyksiin, jossa kuumia aiheita ovat innovaatiot, ketteryys ja kestävyys.