Etelä-Afrikassa kaivosalan innovaatioita etsimässä

Globaalin verkostomme ansiosta me ey:läiset voimme lähteä kehittämään taitojamme eri puolille maailmaa. Liikkuvuus työn sisällä on tärkeää sekä henkilökohtaisen kehittymisen että toimipisteidemme välisen osaamisen jakamisen kannalta. Asiantuntijallemme Kaisa Toroskaiselle työvaihto Etelä-Afrikassa tarjosi mahdollisuuden syventyä kaivostoimialaan ja sen tulevaisuuden kysymyksiin, jossa kuumia aiheita ovat innovaatiot, ketteryys ja kestävyys.

EY:n Energiaverotus round table 2015 toi yhteen kotimaiset kaivosalan osaajat

Helmikuun alussa EY järjesti Energiaverotus 2015 round table -tilaisuuden, jossa puitiin vuoden 2015 alusta voimaan tulleet muutokset kotimaisessa energiaverotuksessa. Vuodenvaihde toi näet mukanaan lukuisia energiaverouudistuksia, joilla on erityisen suuri vaikutus kaivos- ja kaivannaisteollisuudelle ja tämän vuoksi tilaisuus oli suunnattu erityisesti näiden alojen toimijoille. Tilaisuuteen osallistui kaivosyhtiöiden henkilöstön ja ey:läisten lisäksi myös uuden lainsäädännön valmistelusta pitkälti … More EY:n Energiaverotus round table 2015 toi yhteen kotimaiset kaivosalan osaajat