Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?

Ska arbetstagare betala skatt i arbetsstaten eller i hemlandet? Till vilket lands socialskydd hör arbetstagare? Uppkommer några skyldigheter för arbetsgivaren? Den globala mobiliteten fortsätter att öka och arbetstagaren kanske överväger att distansjobba under vinterhalvåret i tropiska Asien. Att flytta personal över landsgränser är komplext och innefattar en rad olika områden som skatter, sociala avgifter och … More Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?

På EY kan revision vara mer än Excel-tabeller

Vad är det första du tänker på när du hör ordet revisor? Kanske en man klädd i kostym som inte riktigt sitter, gråa färger, invecklade Excel-tabeller eller kanske bollandet med siffror bland en pappershög? Tyvärr, du tänker (delvis) fel. Revisorer kan jobba med otaliga uppgifter och med väldigt bred variation utöver det ”vanliga”. Jag har … More På EY kan revision vara mer än Excel-tabeller

Mitä merkitsee rohkeus liiketoiminnassa?

Liiketoiminta elää muutoksessa ja muutoksesta. Viennistä riippuvainen kotimaamme on nyt taloudellisessa murroksessa hakien uutta suuntaa ja sisältöä sekä uudenlaisia toimintamalleja taloutemme elpymisen moottoreiksi. Mikrotasolla yritysten on sopeuduttava muutoksiin ja nähtävä ne mahdollisuuksina. Tarvitsemme rohkeutta havainnoida ja tehdä. Paikallaan pysyminen ja odottaminen on jo taantumista kilpailijoiden kiriessä edelle.

Varför det är lönsamt att ha ordning och reda på dokumentationen

Som revisor stöter man ofta på företagare som har så fullt upp med att sköta den operativa verksamheten att de inte hinner, eller helt enkelt glömmer att ta hand om företagets pappersarbete på rätt sätt. Ett vanligt misstag är att de tappar bort papper och verifikat, eller glömmer att vidarebefordra dem åt sin bokförare. I … More Varför det är lönsamt att ha ordning och reda på dokumentationen