7 kasvun ajurin avulla kohti kestävää kasvua

Suomalaisissa yrityksissä on valtavasti potentiaalia kasvun kiihdyttämiseen ja kansainvälistymiseen. Me EY:llä olemme jo vuosikymmenten ajan toimineet kasvuyhtiöiden tukena ja neuvonantajina sekä kotimaassa, että maailmanlaajuisesti. 

Kasvuyritysten tukemiseen ja neuvontaan erikoistunut Growth Markets -tiimimme yhdistääkin laaja-alaisen osaamisemme kasvuyhtiöiden tueksi. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suuri osa yksityisomisteisista kasvuyrityksistä haluaa käyttää asiantuntijapalveluiden hankinnassa yhtä ja samaa palveluntarjoajaa. Me EY:llä tarjoammekin kaikki yrityksen kasvuun tarvittavat palvelut yhden katon alta.

Yksi keino tukea ja pitää esillä kasvuyritysten asiaa on vuosittainen EY Entrepreneur of the Year -kilpailu. Maailmanlaajuisesti tämä kilpailu on pisimpään ja laajimpaan toiminut yrittäjäkilpailu, jonka Suomessa järjestimme ensimmäistä kertaa vuonna 2003. Kilpailussa osallistujat saavat sparrausta aina alkuhaastatteluista alkaen ja itse kilpailussa EY:stä riippumaton tuomaristo paitsi valitsee voittajat, antaa myös palautetta osallistujille.

Kilpailu onkin siis kaiken kaikkiaan erinomainen oppimisprosessi kaikille osallistujille. Kilpailun konseptiin kuuluu, että maakilpailujen voittajat pääsevät mukaan kansainväliseen finaaliin Monacoon. Entrepreneur of the Year on siis ollut monelle yrittäjälle paitsi hieno mahdollisuus kehittymiseen, myös ainutlaatuinen kokemus.

Kasvuhakuisten yrittäjien kanssa työskentelystä, kasvuyritystutkimuksista ja Entrepreneur of the Year -kilpailussa menestyneiden yrittäjien kokemuksista olemmekin kehittäneet seitsemään kasvun ajuriin perustuvan viitekehyksen, joka kantaa nimeä EY 7 Drivers of Growth. Mallin avulla kestävän ja kiihtyvän kasvun edellyttämät osa-alueet tulevat läpikäytyä ja otettua huomioon kattavasti. Yrityksen kyvykkyyttä mittaavat seitsemän ajuria ovat ihmiset, teknologia, toiminnot, asiakkaat, talous, yritysjärjestelyt sekä riskit.

Hyödynnämme seitsemän kasvun ajurin mallia asiakkaidemme kanssa Growth Navigator -työkalua hyödyntämällä. Mallimme avulla yrittäjät ja asiakasyritysten johtopääsevät kanssamme tekemään nykytila-analyysiä kasvun ajurien kautta.

Samalla arvioidaan myös haluttu tulevaisuudentila ja tunnistetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita yrityksen tulee tehdä halutun tavoitetilan saavuttamiseksi. Tämä mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisemman tilannekuvan muodostamisen yrityksen johdolle ja omistajille sekä auttaa myös meitä tukemaan kokonaisvaltaisemmin asiakkaan kasvupyrkimyksiä.

Lue lisää palveluistamme täältä: Palvelut kasvaville yrityksille


Kuka?

Timo Eerola

Senior Manager, KHT, Audit Services
timo.eerola@fi.ey.com