Ura EY:llä: Indirect Tax -tiimissä monipuoliset projektit taittuvat poikkitieteellisellä tiimillä

EY:n Indirect Tax -tiimi auttaa organisaatioita välillisen verotuksen kysymyksissä niin suunnittelun, hallinnan ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Syksyn aikana rekrytoimme tiimiimme uusia nuoria asiantuntijoita – olisiko tämä oikea uramahdollisuus juuri sinulle? Senior Advisor Juuso Stenius on viihtynyt tiimin monipuolisten projektien parissa vuodesta 2015 alkaen – tutustu Juuson uratarinaan ja tiimiin!  

Juuso Stenius aloitti uransa EY:n Indirect Tax -tiimissä trainee-ohjelman kautta vielä opiskellessaan oikeustiedettä Turun yliopistossa. Trainee-ohjelma herätti kiinnostuksen välillisen verotuksen maailmaan, ja Juuso jatkoi opintojensa ohella työskentelyä osa-aikaisesti. Valmistuttuaan oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017, Juuso siirtyi tiimin vakituiseksi Tax Advisoriksi ja sittemmin sai ylennyksen Senior Advisoriksi kesällä 2018. Juuso muistelee, että jo Traineena hän pääsi mukaan haastaviin projekteihin avustavassa roolissa, mutta kokemuksen karttuessa oma rooli projekteissa kehittyy. Seuraavaksi Juuson tulevana syksynä 2019 voimaan astuva nimitys Manageriksi tuo taas lisää vastuuta! Tähän asti Juuso on työskennellyt EY:n Helsingin toimistolla, mutta siirtyy pian työskentelemään pääasiassa Oulun toimistolta käsin. Tiimin joustavuus ja etätyöskentely mahdollistavat asuinpaikkakunnan tai jopa -maan vaihtamisen!

Indirect Tax -tiimissä on asiantuntijoita monilla erilaisilla koulutus- ja kokemustaustoilla. Oikeustieteilijänä Juuso keskittyi opinnoissaan finanssioikeuteen ja vero-oikeuteen, lisäten kauppatieteiden kursseja opintokokonaisuuteensa. Opiskeluaikana hän ei kuitenkaan vielä erikoistunut välilliseen verotukseen, ja Juuso painottaakin, että heidän tiimissään pärjää hyvin erilaisella taustalla ja osaamisella – tärkeintä on halu oppia! Koulutustaustalta tiimissä on ollut muun muassa oikeustieteen, kauppatieteen, liiketalouden, hallintotieteen ja valtiotieteen asiantuntijoita. Osaajia on monista eri pääaineista, esimerkiksi kauppatieteiden osaajat eivät rajoitu tiettyihin pääaineisiin.

Indirect Tax -tiimi tarjoaa paljon erilaisia tehtäviä ja projekteja, joiden parissa omaa asiantuntijuutta on hyvä kehittää. Juuso kertoo, että projektit voivat liittyä esimerkiksi yrityskauppoihin, joissa konsultoidaan vaihtoehtoisten toteutustapojen mahdollisista arvonlisävero-vaikutuksista, tarpeesta hakea ennakkoratkaisua tai avustetaan organisaatioita yhteydenpidossa verottajan kanssa. Tehtävät voivat sisältää myös muun muassa arvonlisävero-raportointia yrityksille ja kansainvälisten kyselyjen toteuttamista ja niihin vastaamista – työ on hyvin kansainvälistä ja yhteistyötä tehdään paljon talon sisällä kansainvälisesti. Juuso kertoo, että hänen tapauksessaan noin puolet projekteista ovat kotimaisten asiakkuuksien parissa ja puolet kansainvälisissä projekteissa. Projektit ovat hyvin vaihtelevia niin sisällöltään kuin kestoltaan. Lyhytkestoisia projekteja tiimillä on käynnissä jatkuvasti ja näiden rinnalla kulkee pidempiä, usean kuukauden tai vuoden kestoisia projekteja ja asiakkuuksia. Juuson mukaan on myös hienoa, että tiimin jäsenten mielenkiinnon kohteita kuunnellaan ja huomioidaan projektijaossa. Tämän vuoksi tiimiin halutaankin osaajia eri taustoilla, jolloin pystytään rakentamaan projektikohtaisia tiimejä, joissa on asiantuntijoita erilaisilla vahvuuksilla.

EY tarjoaa paljon oppimismahdollisuuksia, ja Juuso kertoo, että etenkin verotuksen substanssiosaamista on kertynyt paljon vuosien varrella. Juuso painottaakin, että hyvällä asenteella oppii ja pääsee alkuun, ja nuorilla asiantuntijoilla ei välttämättä tarvitse olla vielä arvonlisävero-osaamista, jos uramahdollisuudet Indirect Tax -tiimissä kiinnostavat. Juuson mukaan myös konsultointitaito vahvistuu EY:llä, sillä työssä kohtaa jatkuvasti uusia ongelmanratkaisutilanteita. Myös asiakasymmärrys kehittyy projektien myötä.

Tiimi tekee töitä hyvin monipuoliselle skaalalle erilaisia yrityksiä, jolloin työssä pääsee näkemään hyvin erilaisten yritysten liiketoimintaa, mikä on Juuson mielestä ollut hyvin antoisaa. Työssään Juuso tapaa paljon asiakkaita ja kertoo, että myös nuoret asiantuntijat verkostoituvat talous- ja verojohtajakontaktien kanssa. Juristin näkökulmasta hän toteaa, että on ollut erityisen mielenkiintoista tarkastella verotuksen suhdetta yritysten talouteen. Vaikka arjen projekteissa oppii jo paljon, panostetaan EY:llä myös huomattavan paljon koulutukseen. Juuso on tiiminsä kanssa osallistunutkin useisiin niin paikallisiin kuin kansainvälisiin koulutuksiin, ja lisäksi jokaviikkoiset tiimipalaverit toimivat tiedonjaon kanavana. ALV-risteily on myös yksi vuoden kohokohtia, johon osallistutaan tiimin kesken.

Positiivisen ja avoimen ilmapiirin sekä hyvän tiimihengen vuoksi Juuso viihtyy hyvin Indirect Tax -tiimissä – töihin on mukavaa tulla joka päivä! Noin 20-henkinen tiimi puhaltaa yhteen hiileen, ja Juuso kertoo, että tiimiläiset aina auttavat ja tukevat toisiaan.

 

Nyt olisikin paikka auki uudelle työkaverille Indirect Tax -tiimissä! Rekrytoimme kevään aikana tiimiin uusia nuoria asiantuntijoita Advisoriksi ja/tai Senior Advisoriksi. Olisitko se sinä? Lue lisää hakuilmoituksesta ja hae 8.9.2019 mennessä täällä! 


Kuka? 

Juuso Stenius
Senior Advisor
Indirect Tax
juuso.stenius@fi.ey.com