Digital in everything we do – EY maailman kärkeä ohjelmistorobotiikan palvelutarjoajana

Antti Vesalainen työskentelee EY:llä Intelligent Automation Leadina ja vastaa Suomessa tämän osa-alueen kehittämisestä. Antilla on kokemusta ohjelmistorobotiikkahankkeiden läpiviennistä jo ennen EY:lle tuloa ja Antille on tullut jopa hieman yllätyksenä EY:n kyvykkyys tarjota robotiikkapalveluiden koko skaalaa asiakkailleen. Projektit voivat olla lähes mitä tahansa potentiaalianalyyseista toimintamallien määrittelyyn, prosessikehitykseen tai pienemmistä konsepteista isompiin toimeksiantoihin.

”EY:n näkökulma on kuitenkin strateginen, emme mene robotiikka edellä vaan hyödynnämme sitä muiden teknologioiden ja työkalujen ohella. Isommissa projekteissa kokoamme tiimejä yli maiden rajojen ja hyödynnämme tehokkaasti muiden osaamista”, Antti toteaa.

Minkälaista osaamista EY:llä on robotiikan saralla Pohjoismaissa?

EY:llä on Pohjoismaissa kymmeniä automaation huippuasiantuntijoita ja teemme tiiviisti yhteistyötä myös mm. Baltian maiden kanssa. Suomessa meillä on vahvaa substanssiosaamista esimerkiksi verotukseen liittyen ja teemme hyvin spesifejä automaatiotoimeksiantoja, joihin ei välttämättä löydy muualta osaamista. EY panostaa automaatiopuolella vahvasti myös omaan tuotekehitykseen ja olemme tuomassa näitä ratkaisuja myös paikallisille markkinoille.

”Esimerkkiprojektina tulee mieleen automaatiostrategian ja toimintamallin määrittely eräälle isolle asiakkaallemme. Määrittelyn jälkeen autoimme asiakasta toimintamallin jalkautuksessa ja prosessien kehityksessä LEAN-menetelmillä ja näin robotiikkaa pystyttiin soveltamaan kohteisiin, joilla on kokonaisuuden kannalta eniten vaikutusta.”

Entä minkälaisia mahdollisuuksia EY tarjoaa robotiikkaosaajille?

Tarkastelemme prosessiautomaatiota laajasta näkökulmasta ja pystymme ohjelmistorobotiikan lisäksi tarjoamaan asiakkaille myös älykkäämpiä ratkaisuja sekä tukemaan asiakkaita strategisemmissa ongelmissa. Uusista teknologioista kiinnostuneille ja kokeilunhaluisille on siis tarjolla useita mahdollisuuksia. Meillä on myös hyvät ja läheiset suhteet alan suurimpiin toimijoihin ja kontakteja, tukea ja tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä on nopeasti saatavilla.

”EY tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittyä laaja-alaiseksi automaatioasiantuntijaksi. Meillä on valtava osaajien verkosto, edelläkävijäasiakkaita ja kansainvälisiä mahdollisuuksia. Meillä pääsee tekemään niin sanotusti kunnon projekteja ja teknisemmän puolen lisäksi on mahdollisuus edetä ja kehittyä myös muilla osa-alueilla.”

Etsimme myös jatkuvasti uusia osaajia

Rakennamme tällä hetkellä tiimejä Suomeen niin robotiikan, automaation kuin uusien teknologioiden ympärille. Olisitko kiinnostunut kuulemaan lisää? Antti kertoo aiheesta mielellään.


Kuka?

Antti Vesalainen
Intelligent Automation Lead

antti.vesalainen@fi.ey.com