Arvonlisäverottoman EU-tavaramyynnin näyttövaatimukset kiristyvät vuoden 2020 alusta – joko yrityksessäsi ollaan varauduttu tähän?

Eurooppa-neuvosto hyväksyi viime joulukuussa neljä lyhyen aikavälin pikaratkaisua (quick fixes), joiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa EU:n nykyisiä alv-menettelyjä ennen uuden arvonlisäverojärjestelmän varsinaista käyttöönottoa vuonna 2022. Näyttövaatimusten kiristyminen verottoman EU-tavaramyynnin todentamiseksi vaatii kuitenkin tavaramyyjiltä toimia jo tämän vuoden puolella, sillä muutos astuu voimaan heti vuoden 2020 alusta.

Muutoksen johdosta EU-tavarakaupan kansallinen verotuskäytäntö kiristyy ja sääntely lisääntyy. Suomessa sovellettavan nykyisen käytännön mukaan todisteeksi tavaran kuljetuksesta toiseen jäsenmaahan riittää pelkkä rahtikirja, mutta jatkossa todisteeksi vaaditaan vähintään kaksi erillistä eri tahojen antamaa ristiriidatonta todistetta. Käytännössä tällaisia todisteita voivat olla esimerkiksi kuljetusliikkeen antama lasku, vakuutusasiakirja tai määräjäsenvaltion varastonpitäjän antama vastaanottotodistus. Vaaditut dokumentit ja niiden eri yhdistelmävaihtoehdot on tarkemmin määritelty direktiivissä.

EU-tavarakauppaa harjoittavan yrityksen tulisikin huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Mitä dokumentteja myynnin todisteeksi tarvitaan ja mistä ne saadaan?
  • Kuka vaadituista dokumenteista ensisijaisesti vastaa ja miten ne arkistoidaan?

Riskinä on, että vaadittujen dokumenttien puuttuessa verottaja voi haastaa sen, onko tavara todellisuudessa toimitettu toiseen jäsenmaahan ja kiistää myynnin verottomuuden. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että myyjäyritykset varmistavat, että heillä on hallussaan oikeanlaiset dokumentit heti ensi vuoden alusta alkaen, jottei myynnin verottomuudesta pääse syntymään epäselvyyttä.

Me EY:llä haluamme auttaa yritystäsi varautumaan ajoissa tulevaan. Olethan yhteydessä, niin selvitämme mielellämme, mitä juuri sinun yrityksesi tulisi huomioida muutokseen liittyen.


Kuka?

Kirsti Auranen
Partner, Indirect Taxation

kirsti.auranen@fi.ey.com

 

Eija Tannila
Senior Manager, Indirect Taxation (VAT)

eija.tannila@fi.ey.com