Minimoi yllätykset liiketoiminnan myynnin yhteydessä – valmistele IT:n eriyttäminen huolellisesti

IT:n rooli yrityskaupoissa on kriittinen ja myyntitilanteessa sillä on usein vaikutus myös kaupan arvonmääritykseen. Jos myytävän kohteen IT-järjestelmät ja -palvelut ovat tiukasti sidoksissa myyjään, on kohteen eriyttäminen yleensä huomattavasti haastavampaa ja kalliimpaa kuin tilanteessa, jossa kohteella on itsenäinen ja riippumaton IT-ympäristö. Tällä saattaa olla myös vaikutus myytävän kohteen houkuttelevuuteen ostajan näkökulmasta. Oman kokemukseni mukaan IT on usein yrityskauppojen haasteellisin operatiivinen alue molempien osapuolten kannalta, mutta se mahdollistaa usein myös merkittävimmät kustannussynergiat. Siksi on hyvä muistuttaa kaikkia yrityskauppoja suunnittelevia yhtiöitä: osallistakaa tietohallinto yrityskaupan suunnitteluun ajoissa ja teette prosessista varmuudella sujuvamman!

IT:n eriyttäminen vaatii aikaa ja kokemusta

IT:n eriyttämisen suunnitteluun liittyy usein asioita joita kokemattomampi myyjä ei välttämättä osaa tunnistaa ennalta ja yllätyksiä tulee usein myös kokeneemmallekin organisaatiolle. Teknisten asioiden ratkaiseminen, kuten järjestelmiin ja IT infrastruktuuriin liittyvä suunnittelu, on usein IT-johdon mielessä päällimmäisenä. Kuitenkin haasteet saattavat tulla vastaan myös vähemmän teknisiltä alueilta, kuten esimerkiksi siirtyvän IT-henkilöstön tunnistamisesta tai lisenssien ja palvelusopimusten siirtämisestä kohteen mukana uudelle omistajalle. IT-palvelut on usein keskitetty ja jaettu eri liiketoiminta-alueiden välillä ja IT:n toimintamallia suunniteltaessa on harvoin mietitty miten toimintamalli puretaan tai miten sitä muutetaan jos osa liiketoiminnasta myydään. Usein myös IT:n ja muiden funktioiden, kuten esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon, väliset riippuvuudet ovat vahvoja ja tulevan toimintamallin muutokset aiheuttavat muutostarpeita myös järjestelmiin.

Lisähaastetta tuo myös se, että yrityskauppaa valmistellaan usein rajatulla ryhmällä johdon, taloushallinnon ja neuvonantajien toimesta, ja myyntiprosessi on edennyt pitkälle siinä kohtaa kun tietohallinto otetaan mukaan suunnitteluun. Tässä kohtaa IT:n eriyttämisen monimutkaisuus saattaa tulla yllätyksenä kaupan molemmille osapuolille ja oletukset kustannuksiin sekä aikatauluun liittyen voivat mennä uusiksi.

Osallista IT ajoissa

Paras tapa vastata edellä mainittuihin haasteisiin on osallistaa IT-johto kaupan suunnitteluun yrityskaupan elinkaaren alkuvaiheista lähtien. Näin IT:n eriyttämisen haasteet voidaan tunnistaa ajoissa ja toteutus pystytään suunnittelemaan ylätasolla jo ennen due diligence -vaiheen alkamista. Tällä on myös vaikutus myyjän uskottavuuteen ostajakandidaattien silmissä: selkeän ja kattavan IT-eriyttämissuunnitelman liittäminen osaksi myyntimateriaaleja vakuuttaa osaltaan myyjän olevan ammattimainen ja osaava kauppakumppani, joka haluaa minimoida yllätykset prosessin kaikissa vaiheissa. Lisäksi ostaja pystyy paremmin arvioimaan mahdollisen integraation vaikutukset omaan IT-ympäristöönsä tai, vaihtoehtoisesti, arvioimaan tarvittavaa investointia joka vaaditaan, jotta kohde pystyy toimimaan itsenäisesti omilla jaloillaan.

EY tukee asiakkaitaan yrityskauppoihin liittyvien IT separaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä IT Due Diligence selvityksissä. Lue lisää yritysjärjestelypalveluistamme tai ota yhteyttä asiantuntijaamme.


Kuka?

Mikko Vuorensola

Mikko Vuorensola toimii EY:n operatiivisissa yritysjärjestelypalveluissa Senior Managerina ja vetää Suomessa M&A IT -alueen palveluita. Uransa aikana Mikko on työskennellyt yritysjärjestelykonsulttina sekä Pohjoismaissa että Yhdysvalloissa ja auttanut useita monikansallisia yrityksiä haastavissa integraatio- ja separaatiohankkeissa.

mikko.vuorensola@fi.ey.com