Digital in everything we do ­– IT:stä on tullut yleishyödyke

Esa Kuivaniemi on valmistunut tietojohtamisen opinnoistaan vuonna 2009 ja toiminut ennen EY-uraansa konsulttina IT-järjestelmäimplementointien parissa. Viimeiset viisi vuotta Esa on työskennellyt EY:n teknologiakonsultoinnissa. Jo opiskeluiden alkuvaiheessa puhuttiin ”IT:n sulautumisena osaksi muuta toimintaa”. Silloin ajateltiin, että tulevaisuudessa ei olisi enää erikseen IT:tä ja liiketoimintaa, vaan niiden välinen raja tulisi häilymään ja lopulta katoamaan kokonaan. IT:stä tulisi myös yleishyödyke, kuten sähköstä tai vedestä. Nyt tämä muutos on oikeasti tapahtumassa ja osittain tapahtunutkin. Tästä on digitaalisuudessa kyse.

Kaisa Korrin ura IT-konsultoinnissa ulottuu aina 2000-luvun alkupuolelle, jolloin IT-konsultointi keskittyi tiettyihin teknologioihin liittyvien pienempien ja suurempien haasteiden ratkaisemiseen IT-konsulttien ja -asiantuntijoiden avulla. IT-projektit nähtiin enemmän kustannuksina, kuin liiketoiminnan parannusprojekteina. Konsultteja tarvittiin, koska teknologiat kehittyivät kovaa vauhtia ja monet ratkaisut vaativat hyvin spesifiä osaamista.

Nykyään Kaisa vastaa EY:n teknologiakonsultoinnista Suomessa. Tänä päivänä yritykset hakevat ja konsultit tarjoavat ratkaisuja nimenomaan monimutkaisiin liiketoiminnan haasteisiin. Nykyään ei voida tehdä juurikaan mitään ottamatta IT:tä huomioon konsultoinnissa ­– ratkaisun ytimessä on tänä päivänä lähes aina mahdollistava teknologia tai ”digiratkaisu”.

Mihin IT-konsulttia tarvitaan tänä päivänä?

Nykypäivän IT-konsultoinnissa konsultin pitää olla jatkuvasti askelen edellä ja ymmärtää syvällisesti, mitä jokapäiväiseen keskusteluun tiensä löytänyt ”IT-jargon” tarkoittaa. Mitä buzzwordit blockchain, AI ja koneoppiminen oikeastaan ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakkaiden liiketoiminnan parantamisessa? Sekä Esa että Kaisa ovat yhtä mieltä siitä, että yksi IT-konsultin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky kommunikoida asiakkaalle käytännön tasolla erilaisten teknologisten ratkaisuiden hyödyistä. Tämä edellyttää myös syvällistä liiketoiminnan ymmärrystä.

IT-konsultilla voi olla työn alla projekteja laidasta laitaan. Kaisan suosikkiprojekti on viiniyhtiölle tehty, IoT:tä ja blockchain-teknologiaa hyödyntäen toteutettu seurantaratkaisu, jonka avulla asiakkaat pystyvät paikantamaan viinipullon alkuperän viinitarhalle asti sekä saamaan tietoa kasvatusprosessista. Projekti on hyvä esimerkki asiakkaan liiketoimintahaasteesta liikkeelle lähteneestä kehityshankkeesta.

Entä mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten IT-konsultti voi varautua siihen?

Digitalisaatio tulee kiihtymään ja IoT:n (Internet of Things) myötä maailmaa aletaan mallintamaan digitaaliseksi. Tämä tuo mukanaan uudenlaisia haasteita etenkin tietoturvan ja yksityisyyden suojan saralla. IT-konsulttina pärjää tässä murroksessa, jos on nopea ja halukas oppimaan uusia taitoja. Tekoäly on varmasti isoin juttu, eli vinkkinä alalle uutena tulevalle, tätä osaamista kannattaa kehittää jo koulunpenkillä!

 


Kuka?

Kaisa Korri

Kaisa on aloittanut IT-konsultoinnissa vuonna 2002 junior SAP-konsulttina. Tällä hetkellä Kaisa vastaa EY:n teknologiakonsultoinnista Suomessa.

 

 

Esa Kuivaniemi

Esa Kuivaniemi on valmistunut DI:ksi tietojohtamisen opinnoistaan vuonna 2009 ja toiminut ennen EY-uraansa konsulttina IT-järjestelmäimplementointien parissa. Viimeiset viisi vuotta Esa on työskennellyt EY:n teknologiakonsultoinnissa.