Digital in everything we do – Taloushallinnon murros: taaksepäin katsomisesta tulevaisuuden ennustamiseen

Taloushallinnon rooli on ollut perinteisesti raportointiin keskittyvä, kuukausi-, kvartaali- ja vuosirutiineiden ohjaama ja historiaan katsova tukitoiminto. Digitaalisen murroksen myötä muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteisiä taloushallinnon toimintatapoja ja prosesseja. Vanhoilla ansaintamalleilla ei pärjätä enää tulevaisuudessa ja asioita halutaan tehdä uudella tavalla ja yhä nopeammin. Kilpajuoksua käydään myös ihan uudenlaisten pelureiden kanssa.

Liisa Falck työskentelee EY:n Technology Consulting-tiimissä Senior Managerina ja on erikoistunut projekteihin, jotka keskittyvät IT:n ja taloushallinnon rajapintaan. Liisan työssä digitaalisuus ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja, vaan kokonaiskuvaa siitä, mitä digitaalinen murros todellisuudessa on ja minkälaisia uusia tapoja ja toimintamallimuutoksia pitää tehdä, jotta pärjätään tässä muuttuvassa maailmassa.

Tällä hetkellä Liisa tukee asiakkaitaan etenkin taloushallinnon SAP-projekteissa ja korostaa sitä, että hänen roolissaan tärkeää on tukea asiakasta transformaatiossa ja tunnistaa sellaisia kehitystarpeita, joiden olemassaolosta asiakas ei vielä itsekään tiedä. Mietimme, miten voimme hyödyntää uusintaa teknologiaa, dataa, analytiikkaa ja robotiikkaa tukemaan asiakasyrityksiä matkallaan digitaaliseksi ja vastaamaan paremmin, nopeammin ja joustavammin muuttuvaan toimintaympäristöön ja asiakkaidemme tarpeisiin.

SAP:n avulla yksinkertaistetaan taloushallinnon prosesseja

Taloushallinnon rooli on muuttumassa taaksepäin katsovasta eteenpäin katsovaan ja suunnittelevaan rooliin. Reaaliaikaisempi data ja raportointi mahdollistavat ketterämmän tekemisen ja tulevaisuuden ennustamisen. Taloushallinnon rooli tulee olemaan yhä enemmän johdon partnerina toimimista, sillä aikaa vapautuu rutiinitöiden automatisoinnin myötä. Taloushallinnon prossien ymmärrys on edelleen tärkeää, mutta sen lisäksi vaaditaan uudenlaista joustavuutta.

Digi-ajan uudenlaiset teknologiset ratkaisut tukevat uusien toimintatapojen löytämistä ja käyttöönottoa. SAP S4 on uuden ajan taloushallinnon ratkaisu, joka nojaa pitkälti taustalla olevaan teknologiaan ja dynaamisiin ratkaisuihin. Taloushallinnon prosessit eivät ole muuttuneet, mutta teknologian avulla niitä on järkevöitetty ja yksinkertaistettu. Esimerkkinä tästä ovat muistiratkaisut, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen datan saatavuuden, kun aiemmin raportteja on jouduttu ajamaan pahimmassa tapauksessa päiväkausia.

”Excel-naputus alkaa jäämään historiaan. SAP:ssa mahdollisuuksia on paljon, mutta lopulta kyse on siitä, mitä ratkaisuja halutaan ottaa käyttöön.”

Taloushallinnon digitalisoituminen tuo mukanaan myös haasteita

Asiakkaillamme on yleensä melko hyvä ymmärrys siitä, mitä mahdollisuuksia teknologia tuo tullessaan ja miksi uusia teknologioita otetaan käyttöön, mutta ei välttämättä hyvää kuvaa siitä miten teknologia voisi tukea juuri heitä. Siinä vaiheessa, kun mennään prosesseihin detaljitasolla, ajattelutapa ”näin on aina tehty” täytyy muuttaa ja suunnata katse eteenpäin. Vanhoista tavoista luopuminen voi olla joskus haastavaa. Siksi meidän täytyy olla asiakkaillemme myös keskustelukumppani, joka pystyy tuomaan asioita esiin eri näkökulmista. Konsultteina meidän tulee pysyä aina askeleen edellä teknologian kehityksessä, jotta pystymme haastamaan asiakkaitamme ja tarjoamaan uusia ajatusmalleja.

Miten edelläkävijyys varmistetaan?

Näen, että perinteiselle konsultoinnille on jatkossakin tarve. Meidän tehtävänä on edelleen auttaa asiakkaita tuomalla ratkaisuja ja vastauksia haasteisiin – uusien ajatusmallien kautta. Tässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen päivitystä ja digiajan hermolla olemista. Onneksi EY:llä on laaja kirjo palveluita ja ihmisiä, jotka ovat oman alueensa huippuosaajia. Meillä digitaalisuus ei kuulu vain teknologia-tiimille vaan se on osa myös muuta palveluvalikoimaamme. Kattavan koulutustarjonnan lisäksi kollegoiden kanssa käydyt keskustelut pitävät minut aallon harjalla digitalisoituvassa maailmassa.

 


Kuka?

Liisa Falck työskentelee EY:n Technology Consulting-tiimissä Senior Managerina. Liisa on työskennellyt EY:llä vuodesta 2017. Liisalla on vahva SAP-taloushallintotausta ja hän on toiminut aikaisemmin sekä konsulttina että IT-organisaatiossa.

liisa.falck@fi.ey.com

+358 40 3561 545