Digital in everything we do – EY on tärkeä osa finanssialan ekosysteemiä

Finanssitoimiala digitalisoituu vauhdilla. ”Digital first” -ajattelu murtaa vanhoja rakenteita ja tuo mahdollisuuksia uudenlaiselle digitaalisille palveluille. Tulevaisuudessa voimme nähdä täysin automatisoituja pankkeja sekä asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Suomessa EY:n finanssitoimialalla partnerina toimiva Janne Ahonen kertoo ajatuksiaan siitä, miten digitalisaatio muuttaa työtä alan yrityksissä.

EY on finanssitoimialan asiantuntija ja konsultoi asiakkaita paljon myös digitaalisten palveluiden osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi uudenlaisten digitaalisten toimintamallien kehittämistä, analytiikkaa, tekoälyä, prosessikehitystä, robotiikkaa, tietoturvaa ja digitaalisuuden hyödyntämistä asiakkaiden kaikissa prosesseissa. Uusimpana kiinnostavana alueena tutkimme kvanttitietokoneiden mahdollisuuksia alan kehittämisessä.

Meillä EY:llä ymmärretään todella hyvin finanssialan yritysten liiketoiminnallinen tilanne sekä toimialan haasteet. Esimerkiksi sääntely on iso haaste finanssialalla ja sen perässä pysyminen vaatii digitaalisia investointeja. Toisena haasteena voidaan mainita olemassa olevan asiakastiedon hyödyntäminen ja sen puutteet. Finanssiala toimii luottamukseen perustuen, ja käsite ”digital trust” eli luottamus alan toimijoihin on iso haaste tulevaisuudessa. Muun muassa näihin haasteisiin tarjoamme digitaalisia ratkaisuja syvällisen toimialaosaamisemme pohjalta.

Teknologia ei ole enää esteenä ideoille

Digitaalinen bisnes on pohjimmiltaan sitä, että teknologia ei ole enää este millekään idealle. Asiakkaille tarjottavat ratkaisut ovat kehittyneet niin, että ratkaisuja ajatellaan lähtökohtaisesti digitaalisuuden kautta. Maailma on muuttunut, jonka seurauksena ala muuttuu sekä ratkaisut muuttuvat. EY:tä ei vielä yleensä tunneta teknologiatalona, mutta tänä päivänä teemme itse asiassa paljon teknologiaan liittyviä projekteja, joissa katsomme asiaa asiakkaiden silmin ja heidän haasteidensa näkökulmasta. Vastaamme haasteisiin työkalupakissamme olevilla eri menetelmillä, mikä tarkoittaa käytännössä toimimista neuvonantajina, varmistajina ja toimittajina. Meidän työmme kautta finanssialan yritykset toimivat paremmin, löytävät uusia mahdollisuuksia ja pystyvät välttämään riskejä.

Miltä finanssialan tulevaisuus näyttää?

Tulevien vuosien aikana finanssitoimiala tulee polarisoitumaan – olen varma, että tulevaisuudessa näemme yhä enemmän täysin digitaalisia finanssialan yrityksiä, joilla ei ole konttoreita lainkaan. Toisaalta toisesta ääripäästä löytyy henkilökohtaiseen palveluun panostavia toimijoita. Finanssialan toimijat muuttuvat vauhdilla tuotelähtöisistä yrityksistä aidosti asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi kumppaneiksi. Tämä toteutetaan digitaalisten palveluiden avulla, jolloin asiakasdatamassaa pystytään käsittelemään ja asiakkaille voidaan tehdä räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja. Varainhoitopuoli tulee varmasti yhä enemmän demokratisoitumaan, kun digipalveluiden kautta pystytään tarjoamaan palveluja kustannustehokkaasti laajemmalle yleisölle.

Meidän tiimissämme tehdään työtä, jolla on tarkoitus

Tiimimme koostuu ihmisistä, jotka pitävät työstään, ovat kiinnostuneita toimialasta ja hyvin motivoituneita auttamaan asiakkaita eteenpäin.

Asiantuntijamme ovat parhaimmillaan silloin, kun puhutaan vakavista talouden ja regulaation asioista finanssitoimialalla. EY:llä ymmärretään hyvin asiakkaiden talous ja riskit sekä se, mitä ratkaisuja kannattaa käyttää. Esimerkiksi viime syksynä teimme Suomen Nordealle tekoälyalgoritmin, jolla tehostetaan rahanpesun estoa. Algoritmi tehostaa Nordean toimintaa, ja myös osaltaan varmistaa, että mahdollisimman moni rahanpesutapaus jää kiinni. Toisaalla olemme esimerkiksi varmistamassa, että suunnitellut säästötavoitteet ja parannukset palvelutasossa pystytään saavuttamaan. Olemme myös tiiviisti mukana kestävän kehityksen mahdollistajina ympäristöystävällisen rahoituksen edistäjinä.

Voimme siis aidosti sanoa, että meidän tiimissä tehdään työtä, jolla on tarkoitus.


Janne Ahonen

Janne Ahonen toimii EY:n pankki- ja pääomamarkkinan sekä varainhoitoalan partnerina. Janne on ollut partnerina EY:llä puoli vuotta ja tätä ennen lähes 20 vuotta IT- ja konsultointialan tehtävissä.

janne.ahonen@fi.ey.com

+358 40 772 5793