Digital in everything we do – Veroteknologia-tiimi markkinan edelläkävijänä

Miten verodataa voidaan hyödyntää paremmin ja nopeammin? Miten vapauttaa lisää yritysten resursseja veroprosessien automatisoinnilla? Digitaalisuus näkyy voimakkaasti myös verotuksessa – kasvavat raportointivaatimukset, liiketoimintamallien muutokset ja digitalisaation nopea kehitys tuovat haasteita sekä lainsäätäjille että yrityksille pysyä perässä tässä jatkuvassa muutoksessa. On tärkeää, että yritykset tunnistavat tulevat vaatimukset ja muutokset tarpeeksi aikaisessa vaiheessa sekä löytävät toimintatavat, millä veroprosesseja voi lähestyä mahdollisimman kustannustehokkaasti – samalla täyttäen kaikki uudenlaiset vaatimukset. Muun muassa näistä asioista EY:n veroteknologia-tiimissä työskentelevä Mikko Kuiro avaa omia ajatuksiaan.

Digitaalisuus tuo mukanaan mahdollisuuksia veroasioiden tehokkaampaan hallinnointiin

Kuka olisi muutama vuosi taaksepäin vielä voinut kuvitella, että teemme asiakkaillemme kokonaan robotiikan avulla automatisoidun välillisen verotuksen veroraportointiprosessin samalla hyödyntämällä koneoppimista ja data-analytiikkaa osana prosessia. Tällaisen projektin saimme juuri tehtyä yhdelle asiakkaallemme. Projektin avulla saimme pudotettua välillisten verojen veroilmoitusten täyttämiseen käytettävän ajan 2 päivästä alle 5 minuuttiin. Tämän lisäksi rakensimme yhtiölle reaaliaikaiset data-analytiikkatestit, jotta verohallinnolle raportoitavat luvut ovat varmasti oikein aina transaktiotasolle asti.

Digitaalisuus on jo muuttanut ja tulee muuttamaan yritysten veroprosesseja merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä yritysten veroprosessit eivät usein ole valmiita siihen, että verotus siirtyy entistä enemmän digitaaliseen suuntaan. Digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat suuresti yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin, sen tuottamaan verodataan ja erityisesti verodatan oikeellisuuteen sekä verohallinnoille tuotettaviin raportointivaatimuksiin. Maailma muuttuu jatkuvasti kovaa vauhtia digitalisaation myötä ja lainsäätäjillä, verohallinnoilla sekä verovelvollisilla onkin ympäri maailmaa haasteita pysyä muutosten perässä. EY:n veroteknologia-tiimi toimii markkinoiden edelläkävijänä viemässä tätä muutosta eteenpäin.

Konkreettiset hyödyt realisoituvat kustannussäästöinä

Me veroteknologia-tiimissä autamme asiakkaidemme arkea digitaalisin keinoin, pääasiassa robotiikan, automatisoinnin, data-analytiikan, ja veroprosessien kehittämisen kautta. Hyödynnämme mm. koneoppimista veroanalytiikassa erittäin vahvasti, sillä se ei ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan myös tarkkuutta ja ennustettavuutta, kun käsitellään isoja datamassoja. Iso osa työstämme on nykyään data-analytiikkaa, jonka avulla saamme tuotettua asiakkaalle lisäarvoa ja läpinäkyvyyttä veroasioihin sekä lokaalilla että globaalilla tasolla. Autamme lisäksi asiakkaitamme parantamaan verodatan laatua sekä tehostamaan ja automatisoimaan veroprosesseja kaikkien verolajien osalta.

Tästä syntyy konkreettisia hyötyjä asiakkaalle: esimerkiksi veroraportoinnin kustannukset pienenevät välillisesti tai suoraan, kun veroprosessit tehostuvat ja ne automatisoidaan. Samalla lisäämme verotuksen läpinäkyvyyttä – missä verodata on, kuinka laadukasta se on ja miten tehokkaasti saamme vaadittavan tiedon oikeaan aikaan ja varmasti oikein viranomaisille? Autamme asiakkaitamme parantamaan verodatan laatua ja tarkkuutta sekä tehostamaan ja automatisoimaan veroprosesseja, jotta samalla mahdolliset riskit pystytään tunnistamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Veroteknologia-tiimin teknologiaosaaminen yhdistettynä substanssiosaamiseen tuo asiakkaille lisäarvoa

EY:n veroteknologia-tiimi koostuu data-analyytikoista, koodareista sekä prosessi- ja järjestelmäosaajista joista kukin tuo oman erityisosaamisensa tiimiin. Veroteknologia-tiimi on perustettu, koska EY:llä huomattiin yritysten kasvava tarve hyödyntää teknologiaa ja koneoppimista myös verotuksen kentällä. Käytännössä yritykset haluavat automatisoida entistä enemmän omia veroprosessejaan ja saada enemmän hyötyä verodatasta. Veroteknologia-tiimin roolina on toimia asiakaslähtöisesti yritysten tukena tässä muutoksessa ja kehittää palveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Hyödynnämme viimeisimpiä teknologioita ja automatisointia kaikissa prosesseissamme – niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Analysoimme verodataa ja sen laatua sekä rakennamme erilaisia työkaluja asiakkaillemme. On ensiarvoisen tärkeää laadullistaa verodataa siinä vaiheessa, kun yrityksissä käytössä olevia järjestelmiä uusitaan tai harmonisoidaan liittyen esim. toiminnanohjausjärjestelmien päivityksiin. Keskiössä on aina asiakaslähtöisyys – pystymme palveluidemme avulla vapauttamaan asiakkaan resursseja muihin enemmän lisäarvoa tuottaviin toimintoihin ja auttamaan heitä samalla hyödyntämään verodataa oikein ja tehokkaasti. Näin tuotamme asiakkaalle aidosti lisäarvoa.


Mikko Kuiro

Mikko on aloittanut EY:llä välillisen verotuksen tiimissä vuonna 2011. Vuodesta 2017 alkaen hän on toiminut nopeasti kasvavan ja tällä hetkellä 14-henkisen veroteknologia tiimin vetäjänä. Mikko on työskennellyt lisäksi EY:n Lontoon toimistolla globaalissa veroteknologiatiimissä 15 kk ajan.

mikko.kuiro@fi.ey.com, 044-5070575