Tiedätkö, mitä tarkoittaa ”luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen” EU-tavarakaupassa?

Otsikossa esitetyt sanat saattavat herättää ihmetystä, mutta kyseessä on uusi käsite arvonlisäverotuksessa. Luotettavan ostajan status -termi liittyy yritysten välisiin, muuttuviin EU-tavarakaupan ALV-pelisääntöihin. Ns. luotettavan ostajan status otettaneen käyttöön jo vuoden 2019 alusta, josta lähtien statuksen avulla voidaan pienentää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisvelvoitteita EU:n alueella ja selkeyttää ketjukauppatilanteita. Suurin merkitys statuksella on kuitenkin, kun uudet EU-tavarakaupan säännöt tulevat voimaan, todennäköisesti vuonna 2022.


Uusien sääntöjen mukaan statuksen omaava ostaja raportoi käännetyn veron tavaraostoistaan toisesta EU-maasta. Yhteisömyynti ja -hankinta termeinä katoavat.

Oletko varautunut siihen, että yrityksellänne on valmiudet hakea verohallinnolta luotettavan ostajan statusta?

Yritysten välisen tavarakaupan pelisäännöt EU:ssa muuttuvat 2022

Uudistus liittyy komission huhtikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan, Action Plan on VAT. Komissio on edennyt suunnitelmissaan ja julkaissut 4.10.2017  direktiiviehdotuksen uusista pelisäännöistä. Komission ehdotus on, että tavaratoimitukset EU:ssa verotettaisiin kuten maiden sisäiset toimitukset. Tällöin pääperiaatteen mukaan myyjä laskuttaisi myynnin määränpäämaan verokannalla ja lisäksi raportoisi ulkomaan veron EU:n laajuisessa yhteisessä raportointijärjestelmässä. Soveltamisalaan kuuluvat verovelvolliset voivat siten rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon sekä ilmoittaa ja maksaa verot määränpäävaltioihin tunnistamisjäsenvaltionsa kautta – lähtökohtaisesti suomalaiset yritykset raportoisivat Suomen kautta.

Käännetty verovelvollisuus tavarakauppaan

Uudistukseen sisältyvät säännöt käännetyn verovelvollisuuden noudattamisesta. Ehdotuksen mukaan myös ostaja voi suorittaa ja raportoida muista EU-maista hankkimistaan tavaroista myynnin veron. Tämä olisi mahdollista vain, jos ostajalle on myönnetty ns. luotettavaksi tunnistetun verovelvollisen status.

Se, mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota ovat vaatimukset statuksen saamiseksi. Direktiiviehdotuksessa on lueteltu yleiset kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat vahvistaa verovelvolliset luotettaviksi. Näihin kuuluu mm. se, että hakijan tulee olla sijoittautunut EU:hun ja hakijalla ei saa olla muun muassa vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia. Hakijalta vaaditaan myös sitä, että hakija osoittaa toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän tai osoittaa asian luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla. Myös todiste hakijan vakavaraisuudesta vaaditaan.

Yritykset, joille on myönnetty valtuutetun taloudellisen toimijan asema (AEO) tulliverotuksessa, katsottaisiin uudistuksessa täyttävän nämä vaatimukset automaattisesti. Tunnetusti AEO:n hakumenettely ei ole yrityksille kevyt, joten nähtäväksi jää, minkälainen tulee olemaan hakuprosessi luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen statuksen hakemiseksi. Komissio tosin lupaa, että myöhemmin annettavassa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan käytännön järjestelyt ja varmistetaan siten, että menettely, jolla status myönnetään tai perutaan, on ainakin riittävän yhdenmukainen kaikkialla EU:ssa.

Myös palvelukauppaa käyvät joutuvat ottamaan uudistuksen huomioon

Uudistukseen sisältyy optio siitä, että vuonna 2022 voimaan tulevat säännöt otetaan käyttöön myös B to B -palvelukaupassa. Periaatteessa muutos ei ole iso, koska jo nyt monien palveluiden osalta noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Muutos voi tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös EU-palveluiden ostajat joutuvat hakemaan ostajan statuksia verohallinnolta. Ja tämä olisi merkittävä muutos nykyiseen. Palvelukauppaa käyvät voivat vielä huokaista. Komission ehdotuksen mukaan uudet säännöt palvelukauppaan säädettäneen viiden vuoden kuluttua tavarakaupan uusien sääntöjen täytäntöönpanosta.

Piia Ahonen

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomen Tilintarkastajat ry:n Talouden ammattilaiset -blogissa.


EY - Piia Ahonen
Senior Tax Manager, VT Piia Ahonen on toiminut viimeiset 13 vuotta EY:n arvonlisäveroasiantuntijana ja vastaa EY:llä välillisen verotuksen palveluista alueella. Piialla on laaja kokemus erityisesti kotimaisista ja kansainvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksistä sekä ALV-analyysipalveluista. Piian tehtävänä on koordinoida asiakkaiden saataville laaja-alaisesti EY:n palvelut ja palvelutiimit. Viimeaikoina erityisesti robotiikkahankkeet ovat olleet suosittuja palvelukokonaisuuksia. Piia avustaa asiakkaita myös erilaisissa arvonlisäveroprosesseissa kuten verovalituksissa ja ennakkoratkaisuhakemusprosesseissa. Piia kouluttaa paljon yritysten talous-, osto- ja myyntiorganisaatioita sekä toimii aktiivisesti luennoitsijana yleisissä koulutuksissa. Hänen lempiteemojaan ovat muun muassa kansainvälisen kaupan arvonlisäveroteemat, jota tämäkin blogi koskee. Piia on Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen
.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s