Koskeeko Human Rights Due Diligence myös meidän yritystämme?

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

YK:n Forum on Business and Human Rights järjestettiin tänä vuonna jo kuudennetta kertaa Genevessä. Foorumi kokoaa yhteen valtioiden, kansainvälisten järjestöjen, vapaaehtoisjärjestöjen, yritysten ja akateemisen alan osaajat keskustelemaan ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa. Osallistujia oli myös useista suomalaisista yrityksistä, järjestöistä, ministeriöistä, sekä meitä akateemisia tutkijoita. Human Rights Due Diligence vaikutti Foorumin tärkeimmältä teemalta. Vaikutus ulottuu meihin kaikkiin miettiessämme yritysten vastuuta tai kehittäessämme yritysten kirjanpitolainkin mukaista Extra-Financial information raportointia.


Ihmisoikeuksista puhutaan tyypillisesti kahdella tavalla:

  • Yrityksen vastuullisuusteeman ympäriltä, jolloin olettamus on, että ihmisoikeudet ovat yrityksen vapaaehtoiseen vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.
  • Riskien hallintaan liittyen, jolloin tausta-ajatuksena on, että ihmisoikeudet ovat riskinhallinnassa mitattava riski ja ne esiintyvät pelkästään mahdollisina riskeinä erinäisten riskikartoitusten avulla.

Mikäli ihmisoikeuksiin liittyvät riskit ovat yrityksellä materialisoituneet, eri asiantuntijat tarjoavat neuvojaan: miten esimerkiksi yritykset voivat selvittää ongelmien laajuuden ja miten korjataan loukkauksista aiheutuneet haitat. Ihmisoikeuksia ei tulisi kuitenkaan käsitellä vain mahdollisina riskeinä tai vapaaehtoisina standardeina. Ihmisoikeuksia tulee pohtia ja selvittää toiminnan ja ihmisoikeuksien vaikutusten kautta.

Miten ihmisoikeuksien vaikutuksia voidaan mitata?

Ihmisoikeusvaikutuskartoitus eli Human Rights Impact Assessment mittaa ihmisoikeuksien vaikutuksia. Vaikutuskartoitukset kuuluvat oleellisena osana Human Rights Due Diligenceen.

Vaikutusarvioinnin perusteella:

  • toimitaan ja korjataan vaikutuksia
  • kerrotaan julkisesti prosessista
  • ja yritys saa aidon ja realistisen kuvan toimintansa vaikutuksista ihmisoikeuksiin

Dynaamisessa prosessissa selvitetään yrityksen ihmisoikeusvaikutukset ja tätä kautta ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa toiminnassa. Toisin kun yritysten due diligence toiminnot yleisesti Human Rights Due Diligence ei ole sidottu mihinkään tiettyyn aikaan tai tilanteeseen, vaan on jatkuva osa yrityksen strategiaa ja toimintaa. Kysymys ei ole siis enää siitä, mitä yritys tiesi toimintansa todellisista ihmisoikeusvaikutuksista, vaan mitä sen vastuullisena toimijana olisi pitänyt tietää. Vastuu toiminnan organisoinnista on yrityksen hallituksella ja ylimmällä johdolla.

Human Rights Due Diligence tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna 2011, kun YK:n Guiding Principles on Business and Human Rights rakensi yritysten ihmisoikeusvastuun nimenomaan tämän prosessin varaan. Yksittäiset valtiot ovat valinneet useita eri toimintamalleja asian ratkaisemiseksi.  Osassa valtiota Human Rights Due Diligence on tulossa pakottavaksi lainsäädännöksi. Esimerkiksi Rankassa paikallinen laki vaatii erinäisiä human rights due diligence -prosesseja tietyiltä yrityksiltä. Hollannissa puolestaan yritysten on pian suoritettava human rights due diligence -tutkimuksia lapsityövoiman käyttöön liittyen.

Väitöskirjassani oikeustieteen tutkijana olen keskittynyt yritysten ja ihmisoikeuksien velvoitekehitykseen vapaaehtoisuudesta pakottavaksi oikeudelliseksi standardiksi. Uskon, ettei kehitys pysähdy tähän.

Mitä yritysten pitäisi tehdä?

Ensimmäisenä tavoitteena monilla yrityksillä on lisätä läpinäkyvyyttä ihmisoikeuksien vaikutuksista. Usein keinoina ovat standardit, prosessit, onnistumiset ja epäonnistumiset ihmisoikeuksiin liittyen.

Monesti tietoisuuden lisääntyessä oman toiminnan vaikutusarvioinnissa vastaan tulee myös epämieluisia yllätyksiä tai vaikutuksia, joita ei tule hyväksyä (esimerkkinä arvo- ja jakeluketjujen piilossa olevat kohdat). Vastuullinen toiminta ei tarkoita, että kaikki on aina valmiiksi täydellistä. Sen sijaan vastuullinen liiketoiminta on sitä, että aidosti tarkastelee toimintansa vastuullisuutta ja tästä näkökulmasta myös muokkaa ja kehittää omaa toimintaansa – jatkuvasti.

Human Rights Due Diligence on jatkuvaa oman toimintansa tarkkailua ja vaikutusten arviointia, ja sen pohjalta toimintannan kehitystä ja negatiivisten vaikutusten käsittelyä. Ihmisoikeuksilla tulisi olla paikka Human Rights Due Diligencen ja vaikutusarviointien kautta kaikessa yritykseen liittyvässä toiminnassa. Esimerkiksi Human Rights Due Diligence luo linkin liikejuridiikan ja ihmisoikeuksien välillä. Ennakoitavasti mm. yrityskaupoissa tulisi due diligence työ kohdistaa myös ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Samaten vaikutusarvioinnin tuloksia voi käyttää hyödykseen vastuullisuusraportoinnissa sekä muussa vastuullisuustyössä. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että ihmisoikeudet eivät ole vain pisteitä riskikartoilla vaan ihmisten oikeuksia pitkin maailmaa.

Ratkaisevaa yrityksille on, osaatteko kertoa miten olette selvittäneet toimintamme ihmisoikeuksien vaikutukset ja riskit ja miten selkeästi kykenette asioista kommunikoimaan sidosryhmille.

Onko sinun yrityksesi valmistautunut muuttuvaan maailmaan ja pohtinut oman liiketoimintansa ihmisoikeusvaikutuksia?

Lia Heasman

EY - Lia HeasmanLia Heasman

email

Lia Heasman työskentelee Climate Change and Sustanailibity Services -tiimissä senior konsulttina ja konsultoi yrityksiä vastuullisuus- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Keväällä Lia väittelee oikeustieteen tohtoriksi. Hänen väitöskirjatutkimuksensa keskittyy ylikansallisten yritysten ihmisoikeusvelvoitteisiin.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s