Tukeeko yrityksesi nykyinen tullistrategia liiketoimintaasi?

Tullimaailmassa puhaltavat parhaillaan muutoksen tuulet. Kesällä 2016 voimaan tulleen Euroopan unionin tullilainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutukset, erityisesti tulliprosesseille, ovat rajat ylittävää tavarakauppaa harjoittaville yrityksille tarkastelun paikka.


Lisäksi Brexit ja Trumpin hallinnon luoma epävarmuus erityisesti vapaakauppasopimusten ympärillä sekä mahdollinen nationalismin ja protektionismin nousu myös muualla maailmassa ovat omiaan muokkaamaan kansainvälisen kaupan toimintaympäristöä. Samanaikaisesti digitalisaatio, mukaan lukien tulliprosessien digitalisoituminen, tuo yrityksille mahdollisuuksia tehostaa kansainvälisen kaupan prosessejaan.

Tullilainsäädännön uudet tuulet

Kesällä 2016 voimaan tullut EU:n tullilainsäädännön uudistus asettaa kansainvälistä kauppaa harjoittaville yrityksille uusia vaatimuksia, mutta myös mahdollisuuksia tulliprosessien ja niiden hallinnan tehostamiseen. Tullilainsäädännön muutoksina voidaan mainita esimerkiksi muutokset kauppa-arvon määrittämisessä ja tullin erityismenettelyjen soveltamisessa. Nykysääntelyn myötä tullausarvon perustana oleva kauppa-arvo määritetään aina ennen tuontia tapahtuneen viimeisen myynnin perusteella (the last sale for export). Tämä voi joissain tilanteissa korottaa tuonnin tullausarvoa verrattuna vanhaan sääntelyyn, jolloin myös aiempien myyntien kauppa-arvoa oli mahdollista käyttää (the first sale for export). Erityistullimenettelyjen soveltaminen tavaroiden tullirajat ylittävässä kaupassa on nykysääntelyn mukaan luvanvaraista ja pääsääntöisesti edellyttää vakuuden asettamista. Toisaalta tulli-ilmoittamisen digitalisoituminen, mm. tietojenvaihdon lisääminen, sähköisen asioinnin laajentaminen ja tietojen automaattinen käsittely, sekä keskitettyjen tulliselvitysten käyttöönotto mahdollistavat tulliprosessien hallinnollisten kustannusten keventämisen.

Brexit ja Trumpin hallinto globaalin kaupan epävarmuustekijöinä

Iso-Britannian Brexit-hanke ja sen vaikutukset ovat lähes jokaiselle toistaiseksi suuri kysymysmerkki ja kansainvälisessä kaupassa epävarmuutta aiheuttava tekijä. Toteutuessaan Brexitillä on odotettavissa olevan vaikutuksia erityisesti Iso-Britannian asemaan suhteessa Euroopan tulliunioniin. Iso-Britannian jääminen tulliunionin ulkopuolelle tulisi todennäköisesti asettamaan Euroopassa toimiville yrityksille tullivelvoitteita ja -maksuja EU:n ja Iso-Britannian välisessä tavarakaupassa sekä muutoksia Iso-Britannian ja EU:n ulkopuolisten maiden väliseen tavarakauppaan. Vaikutukset joillekin suomalaisyrityksille voivat olla merkittäviä.

Brexitin lisäksi tämän hetken epävarmuustekijöinä kansainvälisen kaupan saralla voidaan pitää Trumpin hallinnon synnyttämää – tai ilmentämää – poliittista epävarmuutta koskien erityisesti vapaakauppasopimuksia ja julkista keskustelua nationalismin ja protektionismin noususta. Yhdysvaltojen irtauduttua TPP-vapaakauppasopimuksesta ja Nafta-sopimusta koskevien epävarmuuksien myötä myös EU:n ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen katsotaan olevan entistä enemmän vastatuulessa. Tämä saattaa tuoda tullessaan negatiivisia vaikutuksia kansainvälisen kaupan sopimuksiin myös laajemmin, joka voi edelleen vaikuttaa erityisesti yritysten sijoittautumiseen ja kaupan suuntautumiseen.

Analytiikasta tehoa tulliasioihin

Epävarmuustekijöistä huolimatta tullistrategian osalta eletään parhaillaan myös mahdollisuuksien aikaa. Paitsi yritysten, myös viranomaisten digitalisoituminen ja viranomaisten kansainvälisen yhteistyön kehittyminen mahdollistaa tulliprosessien tehostamisen ja hallinnollisten kustannusten keventämisen. Data-analytiikan hyödyntämisen myötä kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten on mahdollista tehostaa tulliprosessejaan, pienentää tulli- ja logistiikkakustannuksia sekä lisätä tulliasioiden läpinäkyvyyttä globaalilla tasolla. Data-analytiikkaa voidaan käyttää tulliasioissa myös epävarmuustekijöiden – kuten Brexitin – mahdollisten kansainväliseen kauppaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseen.

Kokonaisuutena sekä tämänhetkisten epävarmuustekijöiden että digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien myötä tullistrategian merkitys liiketoiminnan tukena korostuu. Käynnissä olevat muutokset haastavatkin kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset päivittämään tullistrategiansa kiireesti ajan tasalle.


EY - Kari KurkiojaKari Kurkioja

email

Senior manager Kari Kurkioja on työskennellyt tulli- ja valmisteveroasioiden parissa yli 20 vuoden ajan. Kari toimii EY:n veropalveluiden tulli- ja valmisteveroasiantuntijana hoitaen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten tulliasioita sekä erilaisia valmiste- ja energiaverotukseen liittyviä prosesseja.


EY - Juuso SteniusJuuso Stenius

email

Tax Advisor Juuso Stenius työskentelee EY:llä välillisen verotuksen tiimissä. Juuso työskentelee monipuolisten arvonlisäverotusta ja muuta välillistä verotusta koskevien toimeksiantojen parissa. Hänen toimeksiantonsa koostuvat mm. kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymyksistä, arvonlisäverokysymyksistä due diligence-projekteissa, energia- ja valmisteveroasioista sekä avustamisesta tulliasioissa.


Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s