Yritysten välisen tavarakaupan arvonlisäverosäännöt muutoksessa − apuja käytännön ongelmatilanteisiin

Euroopan unionin alueella tavarakaupan voimassa olevat pelisäännöt perustuvat siihen, että tavaran kuljetus ratkaisee arvonlisäverokäsittelyn. Jos suomalainen myyjä myy tavaran Suomesta toiseen EU-maahan, EU-tavarakaupan pelisääntöjen mukaan suomalainen yritys laskuttaa ja raportoi Suomessa arvonlisäverottoman myynnin ja toisessa EU-maassa arvonlisäverorekisterissä oleva yritys raportoi tavaraoston tavaran kuljetuksen päättymismaassa. Ostajayritys on siis velvollinen raportoimaan arvonlisäveron tavaran kuljetuksen päättymismaassa.


Perusperiaate kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta. Käytäntö on kuitenkin usein toinen. Yritysten liiketoimintamallit eivät ole sellaisia, että ostajayritys olisi välttämättä toisessa EU-maassa arvonlisäverorekisterissä. Suomen verotuskäytännössä on tällöin vaadittu, että Suomesta toiseen EU-maahan kuljetettu tavara tulee käsitellä Suomen arvonlisäverolla laskutettavana myyntinä, kun ostajayritys ei ollut rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa. Näin toimitaan, vaikka voidaan osoittaa, että tavara kuljetettiin rajat ylittävästi myyntiin liittyen ja ostajana oli elinkeinonharjoittaja. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti nämä olisivat riittäviä edellytyksiä laskuttaa myynti arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä.

Toinen usein ilmenevä ongelma liittyy siihen, että tavaroiden kuljetus ei ala Suomesta vaan ulkomailla olevia tuotteita ostetaan ja myydään ulkomailla. Helpolta kuulostaneet arvonlisäverosäännöt ovat johtaneet ennemminkin myyjien arvonlisäverorekisteröintivelvoitteisiin ulkomailla.

Euroopan komission on tarkoitus julkaista vuoden 2017 loppuun mennessä ehdotuksensa uudistuvista tavarakaupan arvonlisäverosäännöistä. Komissio on esittänyt huolensa siitä, että erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille nykymuotoiset tavarakaupan säännöt ovat jopa kansainvälistymisen esteenä. Komissio on julkaissut 6.4.2016 toimintasuunnitelman (Action Plan on VAT), jossa muuttuvien tavarakaupan sääntöjen perusperiaatetta on jo linjattu. Komission tarkoituksena on muuttaa EU:n alueella rajat ylittävän tavarakaupan verotuspaikkasääntöä ja sen myötä myynnin verojen raportointijärjestelmää. Lähtökohtana olisi, että myyjäyritys laskuttaisi tavaran myynnin määränpäämaan arvonlisäverolla. Myyjän ja ostajan tulisi siten jatkossa sopia arvonlisäverollisesta kauppahinnasta. Kaavaillulla mallilla olisi näin ollen lähtökohtaisesti negatiivinen vaikutus yritysten väliseen kassavirtaan.

Muuttuneet verotuspaikkasäännöt voivat kuitenkin vähentää hallinnollisia kustannuksia kuten rekisteröitymisvelvoitteita eri maissa. Uudistuvien sääntöjen hyötynä olisi se, että myyjän ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa, vaan esimerkiksi suomalainen myyjäyritys voi raportoida ulkomaan arvonlisäveron Suomesta käsin EU:n laajuisen yhteisen raportointijärjestelmän kautta. Tavarakaupan puolelle ollaan siis suunnittelemassa palvelukaupan puolella jo käytössä olevaa verkkoportaalia, jonka kautta voidaan raportoida eri maiden arvonlisäveroja.

Edellä kuvattuun pääperiaatteeseen suunnitellaan myös erityissääntöä. Viranomaisen myöntämän sertifioidun ostajastatuksen saatuaan yritys voi edellä kuvatusta poiketen ostaa tavarat toisesta EU-maasta arvonlisäverotta ja tilittää arvonlisäveron omassa maassaan myyjän puolesta. Tällöin esimerkiksi suomalainen myyjäyritys laskuttaisi arvonlisäverotta ja ostajayritys raportoisi EU:n alueella omassa maassaan arvonlisäveron. Vastaavasti suomalaisella yrityksellä tulisi olla haettuna sertifioitu ostajastatus. Uudistuksen tarkempi sisältö on vielä suunnitteluasteella, joten nähtäväksi jää, minkälainen sertifioidun ostajastatuksen hakuprosessi olisi ostajalle ja miten ja millä dokumenteilla saatu ostajastatus osoitetaan myyjälle.

Komission ensi vuonna mahdollisesti julkaisema ehdotus uusista yritysten välisen tavarakaupan säännöistä kannattaa laittaa verotuksen osalta seurantalistalle. Komission kaavailemat säännöt muuttaisivat huomattavasti yritysten myynti- ja ostoprosesseja ja vaikuttaisivat tarjousten ja kauppasopimusten sisältöihin.


EY - Piia AhonenPiia Ahonen

email

Veropalveluiden senior tax manager, varatuomari Piia Ahonen toimii EY:llä arvonlisäverotuksen asiantuntijana. Piia hoitaa laaja-alaisesti kotimaisen ja kansainvälisen arvonlisäverotuksen toimeksiantoja. Hän myös luennoi jatkuvasti erilaisista arvonlisäverotuksen alaan liittyvistä teemoista ja on Tampereen kauppakamarin vero- ja lakivaliokunnan jäsen.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s