Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?

EY - Distansjobba utomlands, känner du till skattekonskvenserna?

Ska arbetstagare betala skatt i arbetsstaten eller i hemlandet? Till vilket lands socialskydd hör arbetstagare? Uppkommer några skyldigheter för arbetsgivaren? Den globala mobiliteten fortsätter att öka och arbetstagaren kanske överväger att distansjobba under vinterhalvåret i tropiska Asien. Att flytta personal över landsgränser är komplext och innefattar en rad olika områden som skatter, sociala avgifter och tillstånd av olika slag.


Det gäller att känna till vilka regler som gäller runt om i världen, men inte bara för arbetsgivare. För många arbetstagare är det viktigt, till och med avgörande, att på förhand klarlägga reglerna för beskattningen och socialskyddet såväl i arbetsstaten som i hemlandet.

Beskattning

Både arbetstagaren och arbetsgivaren bör försäkra sig om att hemlandets och arbetsstatens lagstiftning följs. Om arbetstagaren planerar att distansjobba utomlands för sin finska arbetsgivare förutsätter det att man reder ut arbetstagarens skattebemötande både i Finland och i arbetsstaten. Såsom i Finland förändras skattelagstiftningen även utomlands, vilket kan göra skatteplaneringen något utmanande. Utgångspunkten är att inkomst som en i Finland bosatt person får från utlandsarbete är skattepliktig inkomst i Finland. Inkomsten kan emellertid vara skattefri med stöd av vår interna lagstiftning om förutsättningarna för den s.k. sex månaders regel uppfylls. Man bör dock komma ihåg att regeln inte i allmänhet tillämpas på distansjobb eftersom utlandsvistelsen inte beror på arbetet. Att åka till solkusten och distansjobba på vinterhalvåret för att slippa kylan, kan därmed medföra att lönen är beskattningsbar i Finland. Beroende på arbetsstatens lagstiftning kan arbetsstaten dessutom redan från dag ett ha rätt att beskatta arbetstagarens lön. Finland har ingått över 70 skatteavtal med olika länder för att förhindra eventuell dubbelbeskattning. Även om arbetstagaren inte beskattas i landet ifråga, kan det likväl uppkomma en deklarationsskyldighet för arbetstagaren.

Socialskyddet

En annan central fråga som är viktig att reda ut är till vilket lands socialskyddssystem arbetstagaren hör vid distansjobb utomlands. Ofta försöker arbetsgivaren och arbetstagaren ordna så att arbetstagaren hör till det finska socialskyddet för att bevara den finska socialskyddsstandarden. För att behålla sitt socialskydd i Finland krävs särskilda ansökningar till Pensionsskyddscentralen och FPA. Om man jobbar i ett EU/EES land/Schweiz, kan arbetstagare erhålla ett s.k. A1-intyg för att fortsätta höra till det finska socialskyddet och undvika att betala sociala avgifter i arbetsstaten. Om man jobbar i en stat med vilket Finland har ingått ett socialskyddsavtal, bör det särskilt utredas vad avtalet stadgar och om man ska betala lagstadgade sociala avgifter i arbetsstaten. Om man jobbar i s.k. tredje länder, dvs. i en stat med vilket Finland har inte ingått ett socialskyddsavtal, ska lagstadgade avgifter betalas både till hemlandet och till arbetsstaten. Finland har t.ex. inte något socialskyddsavtal med Thailand.

Tillstånd

De flesta stater åtminstone utanför EU/EES området kräver att en utländsk arbetstagare har arbetstillstånd i den ifrågavarande staten. Innan man börjar jobba i den ifrågavarande staten, bör frågor om arbetstillstånd och eventuellt uppehållstillstånd utredas. Att få arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan vara en lång och komplicerad process som kräver dokumentation från både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivarskyldigheter

Beroende på hur länge jobbet varar i staten och jobbets karaktär kan det uppkomma t.ex. registeringsskyldighet, förskottsinnehållningsskyldighet och rapporteringsskyldighet för arbetsgivaren. Enligt arbetsstatens lagstiftning kan det även anses uppstå ett fast driftställe för arbetsgivaren, vilket i många fall inte bara innebär att den finska arbetsgivaren har samma arbetsgivarskyldigheter som en lokal arbetsgivare skulle ha, men också bland annat företagsbeskattnings- och momsskyldigheter kan uppkomma.

Hur alla rättskällor och myndigheter samspelar är något man borde ta reda på och förstå för att distansjobbet utomlands ska vara framgångsrikt. Om man planerar i förtid och tar reda på vad för lagstiftning och regler som gäller i arbetsstaten och i hemlandet, minskar det oförutsedda kostnader och risker för både arbetstagaren och för arbetsgivaren samtidigt som det möjliggör en lyckad utomlandsvistelse.

Nina Gullans


Päivi PakarinenNina Gullans

email

Tax Advisor, Jur.Mag. Nina Gullans har jobbat på EY sedan januari 2014 på Tax. Nina jobbar med internationell och nationell personbeskattning och svarar på frågor om beskattning och socialskydd samt ger råd till arbetsgivare såsom arbetstagare i anslutning till global mobilitet.


Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s