Venäjä – ollako vai eikö olla?

EY - Venäjä – ollako vai eikö olla?

Venäjän talouden taantuma jatkuu ja myös tulevalle vuodelle ennustetaan vielä lievää supistumista, minkä jälkeen nykyparametrein voi jo odottaa talouden nollatasoa tai jopa varovaista kasvua. Tällä hetkellä inflaatio ja rahoituksen saannin vaikeutuminen ja kallistuminen vaikuttavat negatiivisesti sekä yksityishenkilöiden ostovoimaan, että yritysten toimintaan kysynnän heikkenemisenä ja investointien siirtymisenä. EU:n kauppapakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden jatkuminen lisäävät vaikeuskerrointa maassa toimimiseen.


Venäjän taloustilanteen ja ennusteiden merkittävä huononeminen olisi monille yllättävä tieto ja tarkoittaisi käytännössä laskua raakaöljyn hinnassa, sekä maan keskuspankin vaikeuksia hallita ruplan arvoa toivotulla tavalla. Ruplan arvon heikentyminen ja heilahtelun jatkuminen myös vuoden 2015 aikana on jatkanut erittäin ei-toivottua epävarmuuden ilmapiiriä Venäjän liiketoiminnan harjoittajille: lähitulevaisuuden ohjaaminen ja ennustaminen on haastavaa. Budjetin laadinta kaudelle 2016, puhumattakaan pidemmän aikavälin ennusteiden laadinnasta, onkin vaikea tehtävä monessa yhtiössä.

Päivän trendi on ehdottomasti tuonnin korvaaminen paikallisilla Venäjällä tuotetuilla hyödykkeillä ja raaka-aineilla. Joskin tuonnin korvaaminen on monilla aloilla erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta johtuen tarjonnan määrällisestä tai laadullisista puutteista. Tämä aiheuttaa monille yritykselle haasteita kehittää Venäjän liiketoimintaa toivottuun ja nykyolosuhteiden ohjaamaan suuntaan. Tilanne jatkaa edelleen positiivista uskoa yrityksiin, jotka tuovat Venäjälle esimerkiksi raaka-aineita, joille ei ole olemassa Venäjällä tuotettua vastaavaa analogia, ja jotka eivät toimi suoraan sanktioiden alaisilla toimialoilla. Nämäkään yritykset eivät kuitenkaan välty ruplan korkean volatiliteetin ja asiakaskunnan rahoitusvaikeuksien haasteilta.

Liike-elämän kaipaamaa stabiiliutta ovat Venäjällä aina uhanneet muutokset lainsäädännössä ja sääntelyilmapiirissä. Merkittävät lakimuutokset toteutuvat usein pitkällisen valmistelun loppu tulemana, mutta niiden lopullinen vaikutus käytännön liiketoimintaan selviää yrityksille usein lyhyellä varoituksella ja muutosten edellyttämiin vaatimuksiin vastaaminen voi tuntua kohtuuttomalta ja vaatii usein todellista ketteryyttä.

Nykytilanne lienee jo hyväksytty annettuna liike-elämän taholta: taloustilanteen ja poliittisen tilanteen tuomiin haasteisiin ei ole mahdollista vaikuttaa. Yritysten omassa vaikutuspiirissä on kuitenkin oma liiketoimintamalli ja sen adaptoiminen Venäjän nykytilanteeseen. Aikanaan omaksuttu ja onnistuneesti aloitettu liiketoimintastrategia ja -malli eivät välttämättä luo edellytyksiä päästä asetettuihin tavoitteisiin Venäjän markkinoilla nyt tai tulevaisuudessa. Yritykset tekevätkin töitä sen eteen, että liiketoiminta adaptoidaan ja sopeutetaan nykyolosuhteisiin, mikä ei aina suinkaan tarkoita toiminnan supistamista. Olemassa olevaa strategiaa, liiketoimintamallia, tuoteportfoliota, asiakassegmenttejä, markkinointia ja hinnoittelua kyseenalaistetaan ja mietitään sekä lyhyellä, että pidemmällä aikavälillä kantavia toimintamalleja.

Yritykset, jotka eivät ole käyttäneet mahdollisuutta toiminnan ja/tai tuotannon lokalisoinnin toteuttamisesta Venäjälle, voivat nähdä lisäinvestoinnit keinona sopeutua nykytilanteeseen ja saavuttaa Venäjän liiketoiminnannalle asetetut tavoitteet. Toiminnan lokalisoinnin yhteydessä mietitään perustellusti kuinka paljon mahdollisuudet ylittävät yleisestikin tiedossa olevat Venäjään markkinaan liittyvät riskit, ja kuinka arvioida riski menetetystä liiketoimintamahdollisuudesta?

EY:n tekemä tutkimus Venäjän investointi-ilmapiiristä maassa toimivien ulkomaisten yritysten keskuudessa on mielenkiintoista luettavaa ja vahvistaa yleistä mielikuvaa: suurin osa vastanneista kokee Venäjän nykyisen taloustilanteen haasteellisena ja uskoo sen vaikuttavan negatiivisesti maan ulkomaisiin investointeihin, mutta puolet siellä jo toimivista yrityksistä suunnittelevat laajentavansa liiketoimintaansa maassa, koska ovat uskovat toimialansa positiiviseen kasvukehitykseen.

Eli, mikäli jo puolet kyselyyn vastanneista kertoivat suunnitelmistaan laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaansa Venäjällä, niin voinee rohkeasti olettaa yli puolen vastaavan kysymykseen ”ollako vai eikö olla? ” positiivisesti. Olkaa hyvä – ohessa yhteenveto tutkimuksen tuloksista erityisesti regulaatiokehityksen näkökulmasta: mikä on huonoa ja mikä hyvää Venäjän sääntelyilmapiirin viimeaikaisessa kehityksessä ulkomaisen investoijan silmin.

Heli Pellikka


Heli PellikkaHeli Pellikka

email

Director Heli Pellikka vastaa EY:n Russia Deskin toiminnasta ja toimii tilintarkastuksen Venäjän asiantuntijana. Venäjällä opiskelleella ja työskennelleellä Helillä on vankka tausta maan liiketoiminnan, lainsäädännön ja taloushallinnon neuvonnan saralla; hän puhuu myös sujuvaa venäjää. Heli toteuttaa eri toimialojen tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja Venäjällä.


Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s