Uudistunut säätiölaki astuu voimaan loppuvuodesta 2015

EY  - Säätiölakiuudistus 2015

Säätiöiden toiminnan merkitys koulutuksen, tutkimuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä taiteen ja kulttuurin aloilla on kasvanut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Nykyinen säätiölaki on vuodelta 1930. Uusi säätiölaki on juuri vahvistettu ja se tulee voimaan 1.12.2015. Lainsäätäjän tavoitteena on ollut uudistaa säätiölainsäädäntöä siten, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavissa olevalla tavalla. Uudistuksella pyritään myös poistamaan säätiömuodon käyttämisen tarpeettomia rajoitteita.


Uuden säätiölain yhtenä tavoitteena on ollut yhtenäistää säätiölakia muun yhteisölainsäädännön kanssa. Mallia on otettu muun muassa osakeyhtiölaista. Yhteisölainsäädännön yhtenäistämisen taustalla on tarkoitus helpottaa säätiöiden hallinnollista taakkaa ja parantaa säätiöiden käyttämien hallintopalvelujen saatavuutta. Lisäksi yhtenäistämisellä pyritään siihen, että yksittäisen yhteisölain tulkintaan voitaisiin hakea tukea toisen yhteisölain tulkinnasta.

Uuden säätiön perustamisprosessia on helpotettu ja perustamisaikaa lyhennetty luopumalla kaksivaiheisesta lupamenettelystä. Perustaminen tapahtuu perustamiskirjalla. Säätiön minimiperuspääoma nousee 25 000 eurosta 50 000 euroon. Perustettavalla säätiöllä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio sekä rahoitussuunnitelma kolmelle ensimmäiselle vuodelle.

Uudessa laissa on tarkennettu säätiön tarkoitusta koskevia säännöksiä. Säätiön toiminnan tarkoituksen on oltava hyödyllinen ja säätiön on joko tuettava tai itse harjoitettava toiminnan tarkoitusta välittömästi edistävää toimintaa. Myös muu säätiön toimintamuotojen rahoittamiseksi harjoitettu liiketoiminta on sallittua, jos asiasta mainitaan säännöissä. Säätiö voi harjoittaa myös sijoitustoimintaa, ellei säännöissä toisin määrätä. Säätiön tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle. Uuden lain vastaisen sääntöjen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu sääntöjen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, kuitenkin kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Liiketoiminnan tai sijoitustoiminnan käsitettä ei määritellä uudessakaan laissa. Ratkaisu on tietoinen. Lainsäätäjän lähtökohta on, että riippumatta siitä, miten asia säätiölaissa määritellään, esimerkiksi verotuksessa yhteisön tosiasiallinen toiminta arvioidaan verolainsäädännön perusteella. Hallituksen ehdotuksen mukaan käytännössä säätiön harjoittaman toiminnan luonteen arviointi esimerkiksi verotuksessa voi esimerkiksi toimintaympäristön muutoksista johtuen muuttua siten, että lähtökohtaisesti koko ajan samalla tavalla harjoitettava toiminta voi muuttua tuloverottomasta yleishyödyllisestä toiminnasta elinkeinotoiminnaksi.

Lähipiirisääntelyn muutokset

Voimassa oleva laki on sallinut taloudellisen edun tuottamisen lähipiiriin kuuluvalle. Siirtymäsäännösten mukaan tällaisten, ennen uuden lain voimaantuloa perustettujen säätiöiden tulee muuttaa sääntöjänsä ja toimintaansa vuoteen 2035 mennessä. Uudessa laissa on laajennettu lähipiirin käsitettä varsin laajaksi ja sen piiriin tulevat jatkossa kuulumaan säätiön toimihenkilöiden ja hallituksen sekä hallintoneuvoston jäsenten ohella myös näiden henkilöiden lähisukulaiset ja puolisot sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt. Myös säätiön tilintarkastaja lähisukulaisineen kuuluvat säätiön lähipiiriin. Lähipiirin laajeneminen vaikuttaa mm. toimintakertomuksen sisältövaatimuksiin. Toimintakertomuksessa on annettava tieto lähipiirille annetuista avustuksista, eduista sekä lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Uusi säätiölaki ei edellytä lähipiirirekisterin ylläpitämistä, mutta käytännössä lähipiirin laajuus ja lähipiiritapahtumien valvonta edellyttänee lähipiirirekisterin luomisen.

Säätiön hallinto

Säätiön johdon tehtävät määritetään uudessa laissa tarkemmin. Hallitus pysyy edelleen säätiön ainoana pakollisena ja säätiötä edustavana toimielimenä, mutta hallituksen lisäksi säätiössä voi toimia toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto, mikäli näin säännöissä todetaan. Muita päätösvaltaa käyttäviä toimielimiä ei voida enää perustaa, mutta erilaiset toimikunnat ja valiokunnat voivat toimia hallintoneuvoston, hallituksen tai toimitusjohtajan valvonnassa ja vastuulla.

Mahdollisen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluu huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan toimenkuva määräytyy siis tarkemmin säätiön sääntöjen, toiminnan ja hallituksen ohjeistuksen perusteella.

Tehokkuus ja avoimuus lisääntyy

Uudella säätiölailla on tarkoitus lisätä säätiöiden toiminnan avoimuutta, mutta myös tehostaa niiden valvontaa. Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on oltava säätiön tarkoituksen toteutumisen ja lähipiiritoimien osalta riittävät tiedot. Avoimuuden lisäämisellä halutaan helpottaa sekä viranomaisen että säätiön sidosryhmien toimesta tapahtuvaa säätiön valvontaa. Säätiöiden valvonta säilyy Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä, mutta lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä poistetaan viranomaisten välisen tiedonvaihdon sekä säätiörekisterin pidon ja säätiövalvonnan tehokkaamman järjestämisen esteitä.

Laura Nurmela


Laura NurmelaLaura Nurmela

email


Laura Nurmela toimii lakiasiantuntijana EY:n Oulun toimistolla. Hänen monipuolinen kokemuksensa liikejuridiikan saralta kattaa niin yritysjärjestelyiden ja eri toimialoilla olevien yritysasiakkaiden sopimusasioiden hoitamista kuin insolvenssioikeuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Laura on ollut avustamassa laajemmissa oikeudenkäynneissä ja hoitanut siviiliriitaprosesseja.

 


Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s