Välillisen verotuksen trendit 2015

EY Yrityselämän 360° - Välillisen verotuksen trendit 2015

Välillinen verotus on jatkuvassa muutoksessa. Tämä käy selkeästi ilmi EY:n hiljattaisesta Indirect Tax in 2015 -raportista, joka keräsi yksiin kansiin tämän hetken tärkeimmät välillisen verotuksen ilmiöt sekä meiltä että maailmalta. Myös oma verokokemuksemme tukee raportin lopputulosta: riippumatta yrityksen koosta tai toimipaikasta voi yritykselle käydä kalliiksi, jos se jättää huomioimatta uusimmat välillisen verotuksen kehityssuunnat tai jättää noudattamatta välillisen verotuksen velvoitteita. Mihin yritysten tulisi sitten kiinnittää huomiota välillisen verotuksen saralla tällä hetkellä?


Välilliset verot jatkavat kasvuaan

 • ALV-kannat ja valmisteverot nousevat monissa maailman maissa.
 • Välillinen verotus on osoittautunut valtioiden eniten suosimaksi keinoksi kerätä tuloja.
 • Useiden tutkimusten mukaan arvonlisäverolla on vähiten vaikutusta talouden kasvuun, kun taas yritysten tuloveroilla on kasvuun negatiivinen vaikutus.
 • EU-jäsenvaltioissa ALV-kannat ovat nousseet samaa tahtia kuin tuloverokantoja on laskettu.
 • Seuraavilla tavoilla kerätään lisää tuloja välillisen verotuksen avulla:
  – ALV-järjestelmän laajentaminen
  – ALV-kantojen nostaminen
  – valmisteverojen nostaminen

Välillinen verotus mukautuu taloudelliseen kehitykseen

 • Viime vuosina sähköinen kauppa on ollut nopeimmin kasvava sektori monissa maissa.
 • Monissa maissa on saatettu voimaan uusia säännöksiä, sillä on huomattu, että epätäydellinen lainsäädäntö aiheuttaa tulonmenetyksiä.
 • Esimerkkinä siitä, miten sähköinen kauppa on vaikuttanut ALV-lainsäädäntöön, voidaan mainita uudet säännökset myyntimaan määräytymisestä sähköisten palveluiden kaupassa kuluttajille.

Kansainvälinen kauppa muuttuu nopeasti

 • Kansainvälinen kauppa jatkaa kasvuaan, mutta kohtaa silti kaupankäyntiä rajoittavia toimia monissa maissa.
 • Hallitukset laskevat viennin kasvun varaan, mutta samaan aikaan ne rajoittavat tuontia.
 • Valtiot kohdistavat huomionsa entistä enemmän tullimaksujen veron perusteeseen ja yrittävät laajentaa verotusmahdollisuuksiaan mm. tiukentamalla määritelmää tullinalaisista rojalteista.

Veroviranomaiset keskittyvät panemaan täytäntöön välillisiä veroja

 • Verotarkastukset muuttuvat.
 • Veroviranomaiset käyttävät enenevässä määrin modernin teknologian työkaluja verotarkastuksissa.
 • EY:n viimeaikaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 86 maata, selvisi, että veroviranomaiset käyttivät sähköistä aineistoa verotarkastuksissa 59 maassa.
 • Uusilla säännöksillä ja työkaluilla veroviranomaiset pääsevät helpommin käsiksi verovelvollisen aineistoon ja tietoihin, minkä myötä verotarkastusten tiheyttä ja tehokkuutta pystytään nostamaan.

Mitä edellä mainitut seikat merkitsevät yrityksille?

 • Yritysten tulisi varmistaa, että niiden toiminnanohjausjärjestelmissä on otettu huomioon eri maiden lakimuutokset, jotta voidaan taata oikea veroraportointi kussakin toimintaympäristössä.
 • Jos yrityksellä on verkkokauppa, joka tarjoaa sähköisiä palveluja kuluttajille, kannattaa yrityksen tarkistaa välillisen verotuksen velvollisuudet maissa, joihin sen asiakkaat ovat sijoittautuneet.

Kokemuksemme perusteella suosittelemme kaikille yrityksille kokonaisvaltaisen välillisen verotuksen strategian laatimista. Tämän avulla yritykset pysyvät parhaiten ajan hermolla nopeasti muuttuvassa veroympäristössä, ja voivat reagoida kohtaamiinsa haasteisiin ketterämmin. Kokeneet veroasiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa välilliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä – ota siis rohkeasti yhteyttä.

Kirsti Auranen
Heidi Korhonen


EY - Kirsti AuranenKirsti Auranen

email

Veropalveluiden partnerimme Kirsti Aurasen työkenttään kuuluvat arvonlisäverotukseen liittyvät kiinteistökysymykset, alv-selvitykset sekä niiden hallinnointi myös kansainvälisellä tasolla. Kirsti on julkaissut useita erikoisalaansa käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita, ja toimii kouluttajana aihepiirin eri tilaisuuksissa.


EY - Heidi KorhonenHeidi Korhonen

email

Tax Advisor Heidi Korhonen työskentelee EY:n välillisen verotuksen tiimissä arvonlisäverotusta koskevien toimeksiantojen parissa. Työ käsittää arvonlisäverotuksen eri osa-alueita vaihdellen juridisista selvityksistä due diligence -prosesseihin ja arvolisäveroraportointiin. Verotukseen liittyvän oikeudellisen osaamisen lisäksi Heidillä on myös kirjanpidollista osaamista.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s