Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Pidimme toissapäivänä mielenkiintoisen seminaarin kuntien omistajaohjauksesta. Kuntasektorin huippuasiantuntijat jakoivat näkemyksiään omistajaohjaamisen roolin muuttumisesta ja kehitystarpeista. Julkaisimme tilaisuudessa myös tuoreen selvityksemme ”Arvoa omistajalle – Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?”.


Kuntien omistajaohjaukseen liittyy edelleen paljon haasteita. Itse tulokset eivät yllättäneet kuitenkaan seminaarin yleisöä – haasteet olivat kuntajohdolle yhteisiä. Siis tekemistä riittää ja suunta on tiedossa, mutta taloudellisesti tiukka aika edellyttää kunnilta entistä napakampaa otetta.

Kaikilla kunnilla on kehitettävää. Osa kunnista selviää strategiansa täydentämisellä ja tehokkaalla toimeenpanolla. Joka kolmannen kunnan on laitettava ensin perusasiat kuntoon.

Lähes kaikki selvityksessä mukana olleet kunnat ovat järjestelleet toimintojaan uudelleen. Merkittävä osuus uudelleenjärjestelyistä on tapahtunut vapaaehtoisesti oman toiminnan kehittämiseksi ja ne ovat koskeneet kaikkia kunnan toimialoja ja toimintoja. Malleja on ollut useita, mutta useimmiten ne ovat olleet perinteisiä.

Liikelaitostamisen ja yhtiöittämisen lisäksi on käytetty kuntien yhteistyömalleja, ulkoistamista yksityiselle sektorille ja palvelusetelien käyttöönottoa. Virkistävinä poikkeuksina mainittakoon esimerkiksi valtakunnan rajat ylittävät yhteisyrityshankkeet ja kansallisesti laajentuneet kuntien yhteisyritykset.

Strategia tukemaan kokonaisvaltaista omistajaohjausta

Selvityksemme keskeinen johtopäätös on, että ne toimijat, jotka ovat strategisesti kehittäneet omistajaohjaustaan yhtenä kokonaisuutena, ovat saavuttaneet omasta näkökulmastaan parempia tuloksia kuin ne, jotka ovat toimineet omistajaohjauksen kehittämisessä kohde- tai projektikohtaisesti.

Strategiset tekijät kuten poliittiseen päätöksentekoon ja valtiovallan toimiin liittyvät tekijät koettiin kyselyyn vastanneiden ylimpien viranhaltijoiden taholta enemmän esteinä kuin mahdollisuuksina kehittää aktiivisesti kunnan omistajaohjausta. Kuntien IT-järjestelmien yhteensopivuushaasteet koettiin myös omistajaohjauksen kehittämisen esteinä.

Henkilöstön kehittäminen, vuorovaikutuksen lisääminen, muutosjohtaminen ja asiakas- tai palvelutoiminnan kehittäminen nähtiin yleisesti aktiivisen omistajaohjauksen mahdollistajina.

Ylikunnalliseen yhteistyöhön liittyvät omistajaohjauksen puutteet syytä korjata rakenneuudistuksessa

Omistajaohjauksen rooli ylikunnallisessa yhteistyössä tulee muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa ja nykyiset ohjausmallit on syytä haastaa sekä osakaskuntien että yhteistoimintayhteisön näkökulmasta. Omistajaohjauksen tavoitteiden ja keinojen yhteensovittaminen ylikunnallisessa yhteistyössä, kuten kuntayhtymissä ja kuntien yhteisyrityksissä, tunnistettiin erityisen haasteelliseksi selvitykseen ja seminaareihin osallistuneiden keskuudessa.

Aktiivisen omistajaohjauksen kehittämisen ajankohtaisuutta korostettiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistuksen näkökulmasta, kun sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamismallit hakevat muotojaan. Systemaattisella ja yhteisyrityksen strategisista tavoitteista johdetuilla omistajaohjaus- ja toimintaperiaatteilla voidaan varmistaa uusien toimintamallien tavoiteltu vaikuttavuus sekä kokonaisuuden että yksittäisten jäsenkuntien ja kuntalaisten kannalta.

Erityinen huomio markkinoilla toimivien yhtiöiden hallintotapaan ja avoimuuteen

Seminaarissa esitettiin painokkaita puheenvuoroja kuntayhtiöiden hallintotavan kehittämiseen. Markkinoilla toimivien kuntaomisteisten yhtiöiden tulee pelata samoilla säännöillä kuin yksityissektorin toimijoiden. Lisäksi omistajien tulee huomioida hallituskokoonpanoissa riittävä osaaminen ja kyky huolehtia yhtiön menestymisestä sekä suotuisasta omistaja-arvon kehittymisestä. Myös avoimuuteen liittyi yksimielisyys: samat säännöt yksityisellä ja julkisella sektorilla yhtiön ja omistajan väliseen hallintotapaan. Julkisomistajalla on lisäksi velvoite vastata omistuksiin liittyvästä riittävästä avoimuudesta veronmaksajille.

Tutustu tarkemmin selvitykseemme ja tartuthan hihasta, kun tarvitset apua aktiivisen omistajaohjauksen kehittämiseen!


EY - Kaj TyöppönenKaj Työppönen

email


Kaj Työppönen vastaa EY:n julkishallinnon ja terveydenhuollon liikkeenjohdon konsultointipalveluista Suomessa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus vaativista muutoshankkeista ja toimintojen kehittämisestä. Kaj on erikoistunut strategian, johtamisen, organisaatiomuutosten ja liiketoiminnan kehityshankkeiden läpivientiin.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s