Partita IVA* ja muita paikallisia globaalin maailmamme verohaasteita – niin suur- kuin pk-yrityksenkin näkökulmasta

EY -Julkisesti omistetut yhteisöt

Päivän jälkeen tulee ilta, sitä seuraa yö ja yön jälkeen sarastaa aamu. Samalla tavalla globaalisuudesta on tullut meille liiketoimintaympäristömme osalta itsestäänselvyys – onhan sitä harjoiteltu tässä kevyen keski-iän verran.

Voidaan kai sanoa, että suomalaisten yritysten kansainvälistyminen alkoi saada suurempaa puhtia 1960- ja 70-luvuilla. Tässä kehityksessä esimerkiksi Pekka Herlinin luotsaamalla Koneella oli merkittävä esikuvallinen rooli. Rohkeus astua maan rajojen ulkopuolelle isoin askelin avasi täysin uudet markkinat kasvulle, joka oli lisääntyvässä kilpailussa selviytymisen elinehto. Tämä ydinsanoma on globaaleilla markkinoilla tänäkin päivänä sama.

Kansainvälisyys ei aja pelkästään suuryritysten, isojen konsernien ja pörssiyhtiöiden asiaa – se avaa myös pk-yritykselle ovia ja sen myötä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Globaalisuus tuo kuitenkin myös uusia velvollisuuksia, valta ja vastuu kun tuppaavat kulkemaan yleensä käsi kädessä.

Nämä velvollisuudet ja vaatimukset voidaan pitkälti niputtaa GCR-nimisen käsitteen alle. GCR eli Global Compliance and Reporting on veropalveluidemme tarjoama palvelulinja, joka voidaan vapaasti suomentaa globaalien velvoitteiden hallinnaksi ja raportoinniksi.

Monimutkaiset, alati muuttuvat maakohtaiset lainsäädännölliset ja viranomaisvelvoitteet koskien esimerkiksi taloudellista ja verotuksellista raportointia ovat hyvä esimerkki ylitse oman maan rajojen toimivien yritysten GCR-haasteista. Näiden kysymysten kanssa painiessa tarvitaan laajaa perehtymistä ja riittäviä resursseja: päteviä ja oikean profiilin omaavia henkilöitä, joille on allokoitu riittävä aika GCR-velvollisuuksien hoitamiseksi. Perehtymisen ja resurssien tarve korreloi organisaation toiminnan kohteina olevien maiden lukumäärän kanssa. Globaalissa maailmassamme tietyt asiat kun tuntuvat säilyvän lokaaleina – kuten esimerkiksi arvonlisäverotuksen (alv) kausiveroilmoitukset.

GCR-velvoitteisiin liittyy myös mittava riskiaspekti. Globaalin talouskriisin mainingeissa kasvaneet raportointivelvoitteet sekä lisääntynyt viranomaisvalvonta luovat yrityksille merkittäviä haasteita. Sen lisäksi, että säädöksistä ja velvoitteista on oltava perillä, on raportointi hoidettava annettujen aikarajojen puitteissa – muutoin seurauksena voivat olla huomattavatkin sanktiot ja maineriskit.

GCR-velvoitteet saattavat tulla etenkin pk-sektorin yrityksille yllätyksenä, sillä jo satunnainen tai tilapäinen toiminta maassa x tai y aiheuttaa raportointivelvoitteita. Ydinliiketoimintaan keskittyessä asiaa ei välttämättä tule ajatelleeksi, jolloin velvoitteet saattavat aiheuttaa joskus ikäviäkin yllätyksiä.

Esimerkkinä yllättävistä raportointivelvoitteista voitaneen mainita arvonlisäverotuksen näkökulmasta verkkokauppa. Sen suosion kasvettua räjähdysmäisesti viime vuosina ovat monelle suomalaisellekin pk-yritykselle tulleet yllätyksenä nettikaupan aloittamisen mukanaan tuomat kaukomyynnin arvonlisäveron raportointivelvollisuudet, jotka koskevat myös nettikauppaa.

Nettikaupassahan tavaroita myydään tyypillisesti Suomesta yksityishenkilöille tai muille ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin myyjän huolehtiessa tavaroiden postittamisesta määränpäämaahan. Kun yrityksen verkkomyynti esimerkiksi Belgiaan ylittää maan asettaman kaukomyynnin alarajan, siirtyy myyntien verotus Suomesta Belgiaan. Tällöin yrityksen tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Belgiassa sekä suorittaa arvonlisävero Suomen sijaan jatkossa Belgiaan paikallisen lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Alarajat vaihtelevat maittain, joten yritysten täytyy seurata rajojen ylittymistä maakohtaisesti.

Rekisteröintivelvoitteen syntyminen voi olla pienestä kiinni: useisiin maihin kuten edellä mainittuun Belgiaan tai vaikkapa Espanjaan jo 35 000 euron myynti yksityishenkilöille vuodessa riittää rajan ylittymiseen ja näin ollen aikaansaamaan rekisteröintivelvollisuuden.

Kaukomyyntisäännösten lisäksi myös vuoden 2015 alussa voimaan tulevat muutokset sähköisten ja televiestintäpalveluiden kuluttajamyynnin myyntimaasäännöksiin voivat aiheuttaa yrityksille yllätyksiä sekä uusia raportointivelvoitteita. Uudistus koskee perinteisten telepalveluiden lisäksi myös yrityksiä, joiden toimialana on esimerkiksi musiikin, elokuvien ja pelien toimittaminen tai ohjelmistojen luovutus ja niiden päivittäminen. Jatkossa edellä mainittujen palveluiden myyntimaa määräytyy ostajan sijainnin mukaan, jolloin esimerkiksi verkkopelin tai mobiilisovelluksen myynti italialaiselle kuluttajalle on verollinen Italiassa. Tämä tarkoittaa, että myyntiin on sovellettava paikallista verokantaa ja siinä on huomioitava paikalliset verolait. Myyjän tulee myös rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kyseiseen valtioon, mikäli se ei ota käyttöön mini One Stop Shop -erityisjärjestelmää tunnistamisjäsenvaltiossa.

Myös järjestelmämielessä muuttuvat myyntimaasäännökset tarkoittavat merkittäviä muutoksia monen suomalaisen yrityksen tietojärjestelmiin. Muutokset ovat siis yllättävän laajoja mietittäessä kaikkia operatiivisen tason vaikutuksia.

Kokemuksemme perusteella verorekisteröitymis- ja raportointiprosessit vaihtelevat maittain ja saattavat vaatia paljonkin aikaa sekä paikallisen lainsäädännön tuntemusta, kielitaidosta puhumattakaan. Milloin vaaditaan italiankielisen vakuutuskirjeen antamista paikalliselle verottajalle, milloin vuosi-ilmoituksen antamista Saksaan. Aina yrityksen ei ole järkevää tai edes mahdollista yrittää suoriutua näistä velvoitteista itse.

Tässä EY:n globaali verkosto tulee avuksi. Toimistomme eri puolilla Eurooppaa huolehtivat suomalaisten asiakkaidemme puolesta, että paikallisia vaatimuksia noudatetaan ja vaadittavat raportit jätetään oikeaan aikaan sekä oikean sisältöisinä paikallisille veroviranomaisille. Yhteydenpidon asiakas voi hoitaa suoraan globaalien toimistojemme kanssa tai käyttää Suomen GCR-tiimiämme keskitettynä kontaktipisteenä.

Välillä apua tarvitaan vain rekisteröintiin tai muutaman ilmoituksen jättämiseen, joskus taas on tarkoituksenmukaista ulkoistaa koko prosessi ja keskittää resurssit organisaation ydinosaamiseen. Päätä ei kannata takoa seinään, mikäli fokus ydinliiketoiminnasta uhkaa jäädä rutiiniraportoimisen jalkoihin. On myös hyvä muistaa, että suuren yrityksen ja pk-yrityksen tarpeet eivät välttämättä vastaa toisiaan. GCR-palveluita onkin mahdollista räätälöidä vastaamaan yrityksen kokoa ja tarpeita.

Tuija Kokko
Riikka Mäkinen

*) Partita IVA = ALV-rekisteröinti 


Tuija KokkoTuija Kokko

email


Senior Advisor Tuija Kokko työskentelee veropalveluidemme välillisen verotuksen tiimissä keskittyen erityisesti GCR -palveluihin (Global Compliance & Reporting) sekä verokysymyksissä lisäarvoa tuoviin teknologiahankkeisiin. Tuijalla on kokemusta liiketoimintakonsultoinnista erityisesti palvelukeskusten ja taloushallinnon kehittämisen osalta sekä teknologiakonsultoinnin osalta SAP-maailman puolelta.


Riikka MäkinenRiikka Mäkinen

email


Tax Advisor Riikka Mäkinen on työskennellyt EY:n Helsingin-toimistolla arvonlisäverotiimissä vuodesta 2012 lähtien. Riikka työskentelee monipuolisten, arvonlisäverotusta koskevien toimeksiantojen parissa. Riikan erityisosaamiseen kuuluvat kansainväliset Global Compliance & Reporting -palvelut sekä kotimaisille että ulkomaisille asiakkaille.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s