Osakkeenomistajan kyselyoikeuden laajuus

Building a better working World

Osakkeenomistajan kyselyoikeuden laajuudesta pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa keskustellaan yritysmaailmassa harvakseltaan, vaikka sillä on sekä oikeudellista että käytännön painoarvoa. Pureuduin aiheeseen hiljattain asiantuntijalehti Defensor Legisissä (4/2013) julkaistussa artikkelissani ’Osakkeenomistajan kyselyoikeuden laajuus’, jonka pääpiirteet ja tärkeimmät löydökset esittelen tässä kirjoituksessa.


Osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Halusin selvittää, miten osakkeenomistajat ovat kyselyoikeuttaan tosiasiallisesti pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa käyttäneet. Kartoitin muun muassa 21 pörssiyhtiön vuoden 2013 yhtiökokouspöytäkirjojen pohjalta osakkeenomistajien tiedonsaantioikeuden ja -tarpeen nykytilaa yhtiökokouksissa sekä niiden suhdetta yritysten tiedonantovelvollisuuteen. Tutkimukseni antaa osviittaa osakkeenomistajan kyselyoikeuden soveltamisen monista haasteista käytännössä.

Kaikilla osakkeenomistajilla on sekä tarve että lainmukainen oikeus saada tietää, miten yhtiön johto on heidän asioitaan ajanut. Käytännössä kyselyoikeuden laajuus ja sen harjoittaminen vaihtelevat yhtiöstä toiseen riippuen siitä, kuinka paljon osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön toimintaan.

Vaikka kyselyoikeus on erinomainen väline saada lisätietoja ja selkiytystä laajoissa ja monimutkaisissa asioissa, ei se pörssiyhtiön yleisen tiedonantovelvollisuuden vuoksi ole osakkeenomistajille ensisijainen tai edes toissijainen keino päästä perille yhtiön asioista. Koska osakkeenomistajan ei tarvitse perustella kysymystensä tarpeellisuutta, liittyvät pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa esitetyt kysymykset usein kokouksen kannalta epäolennaisiin seikkoihin pitkittäen keskustelua ja siten kokouksen kestoa.

Lisäksi yhtiön johto ei voi lain mukaan jättää vastaamatta kysymykseen vain, koska se on epärelevantti tai heidän mielestään tarpeeton. Kysytyt asiat saattavat myös ilmetä jo jostain muusta tietolähteestä, esimerkiksi yhtiön tilinpäätöksistä, osavuosikatsauksista tai vuosikertomuksesta. Näin ollen yhtiökokouksen kesto riippuukin paljolti siitä, kuinka valmiita yhtiöt ovat kehittämään viestintäänsä omistajilleen, sijoittajille ja muille sidosryhmilleen.

Mikä tärkeintä, osakkeenomistajan kyselyoikeutta vastaava tiedonsaantitarve voitaisiin tyydyttää muutoinkin kuin yhtiökokousten yhteydessä, esimerkiksi järjestämällä sijoittajasuhdetapaamisia, pitkäkestoisempia yhtiön tilanteen esittelytilaisuuksia tai muita, vapaamuotoisempia kohtaamisia osakkeenomistajien ja yhtiöjohdon kesken. Uudet teknologiset ratkaisut näyttelevät nykyään tärkeää osaa yhtiön sisäisessä tiedonkulussa, joten myös niitä voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin osakkeenomistajan kysely- ja tiedonsaantioikeuden takaamiseksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessani nousi esille eräitä konkreettisia näkökulmia osakkeenomistajan kyselyoikeuden käytänteiden kehittämiseen. Esimerkiksi listayhtiöiden neuvottelukunta voisi olla oikea elin miettimään osakkeenomistajan kyselyoikeuden ”uusia” toteutustapoja. Myös havainnot yhtiökokousten mahdollisesta uudelleenorganisoinnin tarpeesta haastavat yritykset tarkastelemaan kokousjärjestelyidensä kannattavuutta. Selvää on, että yritykset voisivat lyhentää yhtiökokoustensa kestoa (ja sen myötä tehostaa kokousten toimintaa) hiomalla viestinnällisiä ja kokouskäytäntöjään.

Sakari Helminen


EY - Sakari HelminenSakari Helminen

email


Partner Sakari Helminen vastaa EY:n lakipalveluiden yritysjärjestelypalveluista. Sakarilla on yli 15 vuoden laaja-alainen kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä yritysjärjestelyistä sekä vaativista yhtiöoikeudellista toimeksiannoista.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s