Yrittäjä, hyödynnä uudet verokannustimet

Building a better working World

Suomen verolainsäädännössä on uusia tuloverotuksen vähennyksiä. Uudet tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (t&k-vähennys) sekä koulutusvähennys ovat kirjanpidon ulkopuolisia, laskennallisia ja vain tuloverotuksessa tehtäviä vähennyksiä. Yrittäjälle verotus voi aiheuttaa joskus paljon työtä ja päänvaivaa, mutta asiaan on syytä tutustua, jos haluaa hyötyä verokannustimista täysimääräisesti. Kumpaakaan mainituista vähennyksistä ei myönnetä viran puolesta.


T&k-vähennys

T&k-vähennys on yrityksen harjoittamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan kohdistuvien välittömien palkkojen perusteella tuloverotuksessa myönnettävä laskennallinen lisävähennys. Vähennyksen voivat saada osakeyhtiöt tai osuuskunnat, ja se koskee 1.1.2013 jälkeen aloitettuja t&k-hankkeita. Alun perin vähennyksen piti olla voimassa vuoden 2015 loppuun saakka, mutta viimeisimmässä verouudistuspaketissa (hallituksen esitys HE 185/2013) vähennyksen voimassaoloaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi niin, että laki olisi voimassa vain vuoden 2014 loppuun asti.

Lisävähennyksen määrä vastaa 100 prosenttia välittömistä palkoista, jotka kohdistuvat yrityksen omaan liiketoimintaan liittyviin t&k-hankkeisiin. Lisävähennyksen enimmäismäärä on 400 000 euroa ja alaraja 15 000 euroa verovuotta kohden. Yritys voi vaatia vähennystä tuloveroilmoituksella. Vähennystä ei kuitenkaan voida myöntää, jos hankkeeseen on jo saatu koti- tai ulkomaista valtiontukea.

Mitä tarkoitetaan omaan liiketoimintaan liittyvällä t&k-hankkeella? T&k-toiminta voi sisältää perustutkimusta, kokeellista kehittämistä tai teollista tutkimusta. Tarkoituksena on luoda uusia tai kehittää olemassa olevia liiketoiminnan elementtejä; t&k-toiminta käsitetään luovana työnä, joten rutiininomainen tuotteiden tai palveluiden kehittäminen ei ole t&k-toimintaa. Hankkeella taas tarkoitetaan ajallisesti rajattua, suunnitelmallista kokonaisuutta, jolla on tietty tarkoitus ja ennalta määrätty tavoite. Vähennyksen saaminen ei kuitenkaan edellytä tämän tavoitteen tosiasiallista saavuttamista hankkeen aikana.

Kun yrityksen hankkeen on todettu täyttävän t&k-toiminnan kriteerit, täytyy seuraavaksi tunnistaa hankkeeseen liittyvät välittömät palkat. Ratkaisevaa on työtehtävien sisältö, ei esimerkiksi työntekijöiden titteli. Lisävähennyksen perusteessa otetaan huomioon palkat, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt verovuoden aikana, eli ne ovat elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että t&k-toimintaan kohdistuvat palkat vähennetään verotuksessa kahteen kertaan siltä osin kuin ne sopivat vähennyksen euromääräisiin rajoihin. Lisävähennystä ei tosin saa tehdä konserniavustuksesta.

T&k-vähennyksestä voit lukea lisää myös veropalveluidemme julkaisemasta tiedotteesta.

Koulutusvähennys

Koulutusvähennys on toinen uusi laskennallinen lisävähennys tuloverotuksessa. Koulutusvähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat työnantajat yritysmuodosta riippumatta, jos vähennyksen edellytykset muutoin täyttyvät. Koulutusvähennyksestä on annettu HE 95/2013, ja lain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2014 alussa. Muille kuin elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettaville työnantajille tuki ehdotetaan annettavaksi koulutuskorvauksena (HE 99/2013).

Kuinka sinun yrittäjänä tulee toimia saadaksesi koulutusvähennyksen? Avainasemassa on koulutussuunnitelma. Vähennykseen oikeuttavan koulutuksen tulee perustua koko henkilöstöä koskevaan koulutussuunnitelmaan, joka täyttää laissa sille annetut vaatimukset. Jos koulutus muutoin täyttää vähennyksen edellytykset, mutta suunnitelma puuttuu, vähennystä ei voi saada.

Mitä vähennykseen oikeuttava koulutus käsittää? Nyrkkisääntönä vähennykseen oikeuttava koulutus ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista, joka liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Työhönopastus tai perehdytys ei oikeuta vähennykseen. Koulutus voi lisäksi olla niin ulkoista kuin sisäistä koulutusta. Hallituksen esitys mainitsee esimerkkinä vähennykseen oikeuttavasta koulutuksesta kielikoulutuksen.

Koulutusvähennyksen perusteena huomioidaan enintään kolme koulutuspäivää verovuodessa työntekijää kohden. Yhden koulutuskokonaisuuden tulee kestää kerrallaan vähintään yhden tunnin, ja koulutusaktiviteettien tulee yhden koulutuspäivän aikana kestää vähintään kuuden tunnin ajan.

Koulutusvähennyksen saaminen edellyttää, että työntekijälle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutuksen tulee siis tapahtua työntekijän työaikana. Koulutusvähennystä ei myönnetä, jos työntekijän palkkakustannuksiin on saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea. Palkka- ja koulutusmenot ovat edelleen vähennyskelpoisia työnantajalle tuloverotuksessa, vaikka myös koulutusvähennys myönnettäisiin.

Kuinka suuren koulutusvähennyksen yrityksesi voi saada? Koulutusvähennyksen määrä lasketaan työntekijän keskimääräisen päiväpalkan perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan kaikkien työntekijöiden vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä koko verovuoden ajalta, jonka jälkeen näin saatu tulo jaetaan kahdella. Toisin kuin t&k-vähennyksen kohdalla, lakiesitys ei sisällä euromääräistä ylä- tai alarajaa koulutusvähennyksen määrälle.

Verohallinto on antanut t&k-vähennyksestä tarkempia ohjeita, jotka löydät Verohallinnon verkkosivuilta. Lisäksi Verohallinto julkaisee koulutusvähennyksestä oman ohjeistuksen lähitulevaisuudessa. Suosittelen tutustumaan näihin julkaisuihin ja varmistumaan vähennyksiin oikeuttavien edellytysten täyttymisestä ennen vähennysten hakemista veroilmoituksella.

Veera Oikarinen


Veera OikarinenVeera Oikarinen

email


Veropalveluiden senior advisor Veera Oikarinen toimii tuloverotuksen asiantuntijana EY:n Oulun toimistolla ja on aiemmin työurallaan työskennellyt Verohallinnossa. Yritysverotuksen lisäksi Veeran toimeksiantoihin kuuluvat yrittäjien tuloverotukseen liittyvät kysymykset sekä koti- että ulkomaisesta näkökulmasta.Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s