Koulusta konsultiksi – ura alulle EY:llä

EY Yrityselämän 360° - Koulusta konsultiksi – ura alulle EY:llä

Diplomi-insinööriksi valmistuva Matti Haapamäki aloitti työt EY:llä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa keväällä 2016. Blogikirjoituksissaan Matti valottaa uransa alkutaipaletta ja EY-maailmaa uuden työntekijän näkökulmasta. Mitä konsultti oikeastaan tekee, ja mikä mahdollistaa onnistuneen alun työelämässä?

Lue loppuun

Pörssiyhtiösääntely muuttuu – näin yritysten tulee varautua

EY Yrityselämän 360° - Pörssisääntely muuttuu

Paljon puhuttu markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) tulee voimaan 3.7.2016 ja aiheuttaa poikkeuksellisen suurta myllerrystä sääntelykenttään. Uuden sääntelyn taustalla on vuoden 2008 finanssikriisi sekä halu luoda Eurooppaan yhä yhtenäisemmät arvopaperimarkkinat myös sääntelyn näkökulmasta. Sanktioiden osalta siirrytään lähemmäs kilpailuoikeudessa ja uudessa tietosuoja-asetuksessa jo adoptoituja sanktiomääriä. MAR-sääntelyn osalta sanktioita ulotetaan aikaisempaa laajemmin myös rikosoikeuden puolelle.

Lue loppuun

Exit to Grow – nämä 5 asiaa sinun kannattaa miettiä ennen kuin pääomasijoittaja lähestyy

Building a better working World

Business owners who have started their business from scratch, usually have a very close and personal relationship with their business. It is their lifeblood, and they have invested their time and their money in the dream of creating a long-lasting success. At EY we meet a lot of entrepreneurs not least because of our yearly EY Entrepreneur of the Year -program. Through the program, and also working with our clients in other occasions, we often see owners looking toward a sale at an early stage. This is why we put up some thoughts of what you could, or maybe should already ask yourself if a private equity firm knocks on the door of your company. Lue loppuun

Digitalisaatio ravistelee yritysten johtamista – mihin hallituksen tulisi kiinnittää huomiota?

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

Digitalisaatio on tämän ajan suurimpia disruption aiheuttajia, se luo mahdollisuuksia uudenlaisille liiketoimintamalleille sekä kasvun ja kannattavuuden lähteille, mutta on myös merkittävä uhka perinteisille yrityksille läpi toimialojen. Koska disruptio voi tapahtua hyvinkin nopeasti, suuntaan tai toiseen, tulisi hallitusten varmistaa yrityksen vision ja strategian konkreettisuus ja toteutus. Moni yritys Suomessa on menettänyt kilpailukykyään, koska strategiaa ei ole kyetty toteuttamaan riittävän nopeasti, ei välttämättä sen vuoksi, että digitalisaation mahdollisuuksia tai uhkia ei olisi huomioitu.

Lue loppuun

Lääketieteelliselle tutkimukselle kasvupotentiaalia yritysyhteistyöstä

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

Nykyinen hallitusohjelma peräänkuuluttaa tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen ja yrityselämän välillä. Yritysten tuki voidaan valjastaa ajuriksi myös suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen tuottavuudelle. EY:n terveydenhuoltoalan asiantuntijat kartoittivat yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa lääkeyritysten ja lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyöpotentiaalia tulevaisuudessa.

Lue loppuun

Kasvu on haastava laji

Clouds reflecting in the windows of buildingsTuloskausi on taakse jäänyttä elämää, ja yritykset ovat kääntäneet katseensa tulevaan. Tulevaisuuden näkymiään kommentoivat pörssiyhtiöt viestivät strategioissaan valikoivasti kasvuhakuisuutta haastavista markkinaolosuhteista huolimatta, ajureina mm. digitalisaatio (Internet of Things), pilviteknologia, urbanisaatio ja kysyntä kehittyvillä markkinoilla. Mistä ammentaa näkemyksiä ja pontta kasvuun?


Lue loppuun

Muuttuiko yrityksesi tuotteen arvonlisäverokäsittely digitalisoinnin yhteydessä?

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

Useilla toimialoilla haetaan uutta kasvua ja laajennetaan liiketoimintaa digitalisaation avulla. Mitä muutos tarkoittaa arvonlisäverotuksen näkökulmasta? Välttämättä digitalisointi ei muuta mitään ja tuotteen arvonlisäverokäsittely voi pysyä edelleen samana, mutta entä jos ei pysykään? Ei riitä, että tuotekehitystä tai uutta liiketoimintamallia pohditaan pelkästään teknisten innovaatioiden tai esimerkiksi asiakkaan tarveratkaisujen kautta. Onnistuneeseen digisiirtymään tarvitaan myös arvonlisäverotuksen osaamista.

Lue loppuun