Välillisen verotuksen trendit 2015

EY Yrityselämän 360° - Välillisen verotuksen trendit 2015

Välillinen verotus on jatkuvassa muutoksessa. Tämä käy selkeästi ilmi EY:n hiljattaisesta Indirect Tax in 2015 -raportista, joka keräsi yksiin kansiin tämän hetken tärkeimmät välillisen verotuksen ilmiöt sekä meiltä että maailmalta. Myös oma verokokemuksemme tukee raportin lopputulosta: riippumatta yrityksen koosta tai toimipaikasta voi yritykselle käydä kalliiksi, jos se jättää huomioimatta uusimmat välillisen verotuksen kehityssuunnat tai jättää noudattamatta välillisen verotuksen velvoitteita. Mihin yritysten tulisi sitten kiinnittää huomiota välillisen verotuksen saralla tällä hetkellä?

Lue loppuun

Ammattikorkeakoulu-uudistus haastaa koulut tarkastelemaan koulutuspalveluitaan

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

Arvonlisäverotustiimimme pääsi ainutlaatuiselle näköalapaikalle viimeisimmän ammattikorkeakoululain uudistuksessa. Kokemamme perusteella järjestimme EY-talolla sarjan round table -keskustelutilaisuuksia, joissa keskustelimme muutosten jälkimainingeista alan vaikuttajien kanssa ensisijaisesti arvonlisäverotuksen näkökulmasta.

Lue loppuun

Venäjä – New Reality

EY Yrityselämän 360° - Venäjä, New Reality

Poliittinen maariski on toteutunut Venäjällä. Se iskee kovimmin suoraan pakotteiden alaisilla toimialoilla toimivia yrityksiä, mutta koskettaa kaikkia Venäjän kaupan toimijoita tavalla tai toisella. Vielä on epäselvää, kuinka syvälle poliittisen kriisin johdosta tullaan sukeltamaan vai onko pohjakosketus jo koettu?

Lue loppuun

Voiko kiireisen asiantuntijatyön ja tehokkaan harjoittelun yhdistää?

EY - Voiko kiireisen asiantuntijatyön ja tehokkaan harjoittelun yhdistää?

Työskentelen EY:llä veroasiantuntijana ja työtehtäviini kuuluvat laajasti yritysten veroasiat yksittäisistä kysymyksistä suurempiin kokonaisuuksiin ja järjestelyihin. Työn vaihtelevuus ja asioiden nopeatahtinen eteneminen synnyttää välillä kiirettä, toisinaan motivoivaa ”hyvää tempoa”. Tarvetta joustaa aikatauluissa esiintyy alallamme ehkä useammin kuin monilla muilla aloilla johtuen työn projektiluonteisuudesta sekä haastavista aikatauluista. Työajan epäsäännöllisyys ymmärretään usein vaikeaksi sovittaa yhteen työn ulkopuolisiin itselle tärkeisiin asioihin, harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Aktiivisena triathlonharrastajana minulta usein kysytäänkin, kuinka onnistun siinä.

Lue loppuun

EY:n Energiaverotus round table 2015 toi yhteen kotimaiset kaivosalan osaajat

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Helmikuun alussa EY järjesti Energiaverotus 2015 round table -tilaisuuden, jossa puitiin vuoden 2015 alusta voimaan tulleet muutokset kotimaisessa energiaverotuksessa. Vuodenvaihde toi näet mukanaan lukuisia energiaverouudistuksia, joilla on erityisen suuri vaikutus kaivos- ja kaivannaisteollisuudelle ja tämän vuoksi tilaisuus oli suunnattu erityisesti näiden alojen toimijoille. Tilaisuuteen osallistui kaivosyhtiöiden henkilöstön ja ey:läisten lisäksi myös uuden lainsäädännön valmistelusta pitkälti vastannut edustaja Valtiovarainministeriöstä.

Lue loppuun

Tietoturvan on noustava johtoryhmän ja hallituksen asiaksi

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Tänä syksynä julkaistun EY:n vuosittaisen kyberturvatutkimuksen Global Information Security Surveyn mukaan yli kolmasosalla organisaatioista ei ole riittäviä valmiuksia vastata kasvaviin kyberuhkiin. Yrityksiltä puuttuvat budjetit ja osaaminen jopa niiden puutteiden korjaamiseksi, joista ne ovat jo tietoisia.

Lue loppuun

Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Pidimme toissapäivänä mielenkiintoisen seminaarin kuntien omistajaohjauksesta. Kuntasektorin huippuasiantuntijat jakoivat näkemyksiään omistajaohjaamisen roolin muuttumisesta ja kehitystarpeista. Julkaisimme tilaisuudessa myös tuoreen selvityksemme ”Arvoa omistajalle – Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?”.

Lue loppuun