Monimuotoisuus työyhteisöjen rikkaudeksi

Monimuotoisuus työyhteisöjen rikkaudeksi

Työyhteisöjen diversiteettiin ja tasa-arvoisuuteen liittyvät kysymykset tuntuvat askarruttavan suomalaisyrityksiä enenevissä määrin. Tämä johtuu osittain työympäristöjen kansainvälistymisestä ja monimuotoisuuden lisääntymisestä työpaikoilla niin kotimaassa kuin yritysten ulkomaisissa toimipisteissä. Yritysjohdon onkin syytä ottaa monimuotoisuus huomioon sekä oikeudellisen sääntelykehikon että ennen kaikkea johtamisen näkökulmasta. Lue loppuun

Huolellisella yhteisön veroilmoituksella vältät veronkorotukset

Huolellisella yhteisön veroilmoituksella vältät veronkorotukset

Kevät on ruuhkaista aikaa veroilmoitusten laatijoille. Yhteisöjen veroilmoitus on jätettävä 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, mikä suurimmalle osalle yhteisöistä tarkoittaa huhtikuun loppua. Veroilmoituksen laadinnassa tulee olla huolellinen, sillä veroilmoituksen laatijalla oletetaan olevan tietyt perustiedot verolainsäädännöstä. Virheellinen veroilmoitus johtaa lähes poikkeuksetta veronkorotukseen, jota säädellään verotusmenettelylaissa. Verohallinto antaa asiaan tulkintaohjeen vuosittain ilmestyvässä yhtenäistämisohjeessa, joista uusin koskee verovuodelta 2013 toimitettavaa verotusta. Veronkorotusta ei lueta vähennyskelpoiseksi kuluksi yhtiön verotuksessa.

Lue loppuun

Rohkeus takaisin yrittämiseen – 12. EOY-kausi käyntiin

Building a better working World

Olen varma, että viime viikolla käynnistynyt vuoden 2014 Entrepreneur of the Year -ohjelma ei ole koskaan historiansa aikana startannut tällaisessa ulko- ja sisäpoliittisessa tilanteessa. Koko eduskuntavaalikauden ajan poliittisten keskustelujen vakioaiheena ollut sote-uudistus syntyi lopulta viime viikonloppuna. Sote-uudistus – yhdessä hallituksen kehysriihessä tehtyjen, kestävyysvajetta purkavien rakenneratkaisujen kanssa – vaikuttaa varmasti julkisen sektorin rakenteeseen ja työllistämiskykyyn sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lue loppuun

Talousnäkymiä Euroopan takapenkiltä

Building a better working World

Ei tässä olisi Krimin kriisiä tarvittu, ihan tarpeeksi synkältä Euroopan talouden tila näyttää ilmankin. Vaikka euroalue on päässyt takaisin kasvuun, se on EY:n tänään julkaistun EY Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan jäämässä muun maailman talouskasvusta jälkeen. Ennusteen mukaan euroalueen kokonaiskasvu kymmenvuotiskaudella 2008-2018 olisi vain 5 prosenttia, kun samassa ajassa Iso-Britannian bruttokansantuote kasvaisi 12 ja Yhdysvaltain 23 prosenttia. Vuodelle 2014 ennustamme euroalueelle prosentin kasvua, mikä on rahtusen Euroopan Keskuspankin maaliskuista arviota alempi.

Lue loppuun

Varför det är lönsamt att ha ordning och reda på dokumentationen

EY blog: Varför det är lönsamt att ha ordning och reda på dokumentationen

Som revisor stöter man ofta på företagare som har så fullt upp med att sköta den operativa verksamheten att de inte hinner, eller helt enkelt glömmer att ta hand om företagets pappersarbete på rätt sätt. Ett vanligt misstag är att de tappar bort papper och verifikat, eller glömmer att vidarebefordra dem åt sin bokförare. I mindre företag kan det även vara ovanligt att göra en skriftlig strategisk planering, skriva upp målsättningar, och göra upp budgeter.

Lue loppuun

Työterveyshuolto tukee yrityksen kilpailukykyä

Työterveyshuolto tukee yrityksen kilpailukykyä

Työnantajilla on tällä hetkellä valtava tarve parantaa työntekijöidensä työkykyä. Työyhteisön hyvinvointi on keskeinen tekijä sekä tuottavan liiketoiminnan että kansantalouden kannalta – kuormittavathan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat tekemättömän työn kustannukset niin työnantajaa kuin valtionkassaa. Suomessa nämä kustannukset vastaavat noin 7 prosenttia palkoista, mikä tarkoittaa käytännössä yli 2900 euroa per henkilötyövuosi (Työkykyjohtamisen benchmark-hanke, 2012).

Lue loppuun

Yhtiöittämisen ja varainsiirtoveron tulkinnasta

Kuntien toimintojen yhtiöittämiset ovat nousseet julkiseen ja poliittiseen keskusteluun viime päivien ja viikkojen aikana. Vastineemme Helsingin Sanomien uutisointiin julkaistiin lehdessä 27.2. ja jatkamme keskustelua mieluusti myös täällä blogissamme.

Lue loppuun