EY:n Energiaverotus round table 2015 toi yhteen kotimaiset kaivosalan osaajat

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Helmikuun alussa EY järjesti Energiaverotus 2015 round table -tilaisuuden, jossa puitiin vuoden 2015 alusta voimaan tulleet muutokset kotimaisessa energiaverotuksessa. Vuodenvaihde toi näet mukanaan lukuisia energiaverouudistuksia, joilla on erityisen suuri vaikutus kaivos- ja kaivannaisteollisuudelle ja tämän vuoksi tilaisuus oli suunnattu erityisesti näiden alojen toimijoille. Tilaisuuteen osallistui kaivosyhtiöiden henkilöstön ja ey:läisten lisäksi myös uuden lainsäädännön valmistelusta pitkälti vastannut edustaja Valtiovarainministeriöstä.

Lue loppuun

Tietoturvan on noustava johtoryhmän ja hallituksen asiaksi

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Tänä syksynä julkaistun EY:n vuosittaisen kyberturvatutkimuksen Global Information Security Surveyn mukaan yli kolmasosalla organisaatioista ei ole riittäviä valmiuksia vastata kasvaviin kyberuhkiin. Yrityksiltä puuttuvat budjetit ja osaaminen jopa niiden puutteiden korjaamiseksi, joista ne ovat jo tietoisia.

Lue loppuun

Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?

EY - Aktiivinen omistajaohjaus kuntasektorilla 2014 selvitys

Pidimme toissapäivänä mielenkiintoisen seminaarin kuntien omistajaohjauksesta. Kuntasektorin huippuasiantuntijat jakoivat näkemyksiään omistajaohjaamisen roolin muuttumisesta ja kehitystarpeista. Julkaisimme tilaisuudessa myös tuoreen selvityksemme ”Arvoa omistajalle – Kuinka kehittää aktiivista omistajaohjausta kunnissa?”.

Lue loppuun

Partita IVA* ja muita paikallisia globaalin maailmamme verohaasteita – niin suur- kuin pk-yrityksenkin näkökulmasta

EY -Julkisesti omistetut yhteisöt

Päivän jälkeen tulee ilta, sitä seuraa yö ja yön jälkeen sarastaa aamu. Samalla tavalla globaalisuudesta on tullut meille liiketoimintaympäristömme osalta itsestäänselvyys – onhan sitä harjoiteltu tässä kevyen keski-iän verran.

Lue loppuun

Uudet tilat ja tavat vastaavat uusiin tarpeisiin

EY -Julkisesti omistetut yhteisöt

Muistan elävästi, kuinka muutamia vuosia sitten luin lehdestä eriskummallisen uutisen Suomesta: mies kuoli työpaikallaan, eikä kukaan huomannut mitään kahteen päivään. Olin silloin Italiassa töissä ja uutinen nosti aikamoisen keskustelun: millainen kansa suomalaiset ovatkaan, kun he eivät edes huomaa, jos joku kuolee vieressä. Huomiotta ehkä jäi, että mies oli työskentellyt omassa huoneessaan, eikä häntä ollut saanut häiritä. Toivon mukaan tällaiset valitettavat tapaukset jäävät menneisyyteen sitä mukaa, kun uudenlaiset toimintatavat ja toimitilat valtaavat alaa vanhoilta.

Lue loppuun

Julkisesti omistetut yhteisöt: minun rahani, yhteiset päätökset

EY -Julkisesti omistetut yhteisöt

Kunnat ja valtio hallitsevat merkittävää osuutta kansallisvarallisuudestamme yhtiöiden, liikelaitosten, kuntayhtymien ja muiden hallinnosta eriytettyjen yhteisöjen välityksellä. Nämä yhteisöt toimivat osittain avoimilla markkinoilla, viimeistenkin markkinaehtoisten toimijoiden siirtyessä lopulta ensi vuoden alusta yhtiömuotoisiksi.

Lue loppuun

Älä vaaranna hyötyjä ja kasvata kustannuksia – hallitse IT-hankkeesi arkkitehtuuria

EY - Hallitse IT-hankkeesi arkkitehtuuria

Edellisessä blogikirjoituksessa käsiteltiin suuriin IT-hankkeisiin liittyvää epävarmuutta, tärkeimpiä johtamisen painopisteitä sekä tavoitteiden merkitystä hankkeen onnistumiselle. Tavoitteiden ja tavoiteltavien hyötyjen kirkastaminen kaikille osapuolille on elinehto hankkeen onnistumiselle. Tässä kirjoituksessa käsittelemme arkkitehtuurin hallintaa ja merkitystä suurissa kehityshankkeissa.

Lue loppuun